Đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 10 năm 2022-2023 - Trường THPT Nguyễn Thái Bình (Mã đề 506)

Cùng tham gia thử sức với “Đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 10 năm 2022-2023 - Trường THPT Nguyễn Thái Bình (Mã đề 506)” để nâng cao tư duy, rèn luyện kĩ năng giải đề và củng cố kiến thức môn học nhằm chuẩn bị cho kì thi quan trọng sắp diễn ra. Chúc các em vượt qua kì thi học kì thật dễ dàng nhé! | 1 SỞ GD ĐT QUẢNG NAM Kiểm tra giữa học kì I Năm học 2022 2023 TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH MÔN Lịch sử 10 Thời gian làm bài 45 phút Số báo Họ và tên . Mã đề 506 danh . I. Trắc nghiệm 7 điểm Câu 1. Khôi phục các sự kiện lịch sử diễn ra trong quá khứ là chức năng nào sau đây của Sử học A. Tái hiện. B. Khoa học. C. Phục dựng. D. Nhận biết. Câu 2. Ý nào dưới đây không phản ánh đúng nội hàm của khái niệm văn minh A. Bắt đầu khi xã hội loài người xuất hiện nhà nước. B. Là tổng thể những giá trị vật chất tinh thần của xã hội hay của một nhóm người. C. Là trạng thái phát triển cao của văn hoá. D. Khi con người đạt những tiến bộ về tổ chức xã hội luân lí kĩ thuật chữ viết Câu 3. Công trình kiến trúc nổi tiếng nhất của người Ai Cập cổ đại là A. đền thờ các vị vua. B. các kim tự tháp. C. các khu phố cổ. D. tượng nhân sư. Câu 4. Những yếu tố cơ bản nào có thể giúp xác định một nền văn hóa bước sang thời kì văn minh A. Có con người xuất hiện. B. Có công cụ lao động bằng sắt xuất hiện. C. Có chữ viết nhà nước ra đời. D. Xây dựng các công trình kiến trúc. Câu 5. Nội dung nào sau đây là lịch sử được con người nhận thức A. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. B. Chiến tranh thế giới thứ hai 1939 1945 . C. Câu chuyện Con ngựa thành Tơ roa. D. Phong trào cách mạng 1930 1931 ở Việt Nam. Câu 6. Về toán học người Trung Hoa thời cổ trung đại KHÔNG đạt được thành tựu nào sau đây A. Tính được số pi tới 7 chữ số. B. Phát minh ra bàn tính. C. Sử dụng hệ số đếm thập phân. D. Phát minh ra số 0 không . Câu 7. Trong bảo tồn và phát huy giá trị của di sản yêu cầu quan trọng nhất đặt ra là gì A. Phải đảm bảo giá trị thẩm mĩ của di sản. B. Phải phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. C. Phải đảm bảo giá trị lịch sử văn hoá khoa học vì sự phát triển bền vững. D. Đáp ứng yêu cầu quảng bá hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam. Câu 8. Văn hóa và văn minh đều là những giá trị. A. giá trị tinh thần do con người sáng tạo ra từ khi con người xuất hiện đến nay. B. vật chất và tinh thần do con người .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.