Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 11 năm 2022-2023 - Trường THPT Nguyễn Thái Bình (Mã đề 103)

“Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 11 năm 2022-2023 - Trường THPT Nguyễn Thái Bình (Mã đề 103)” là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập cũng như hệ thống kiến thức môn học, giúp các em tự tin đạt điểm số cao trong kì thi sắp tới. Mời các em cùng tham khảo đề thi. | TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 TỔ SINH HỌC NĂM HỌC 2022 2023 MÔN SINH HỌC Thời gian làm bài 45 Đề thi có _ trang không kể thời gian phát đề Số báo Họ và tên . Mã đề 103 danh . Câu 1. Thành tế bào vi khuẩn cấu tạo từ A. kitin. B. xenlulozo. C. pôlisaccarit. D. peptidoglican. Câu 2. Căn cứ chủ yếu để coi tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống là A. Có màng bao bọc. B. Có các đặc điểm chủ yếu của sự sống. C. Có cấu tạo phức tạp. D. Được cấu tạo bởi nhiều bào quan. Câu 3. Chức năng chính của mỡ là A. Thành phần cấu tạo nên các bào quan. B. Thành phần cấu tạo nên một số loại hoocmôn. C. Dự trữ năng lượng cho tế bào và cơ thể. D. Cấu tạo nên màng sinh chất. Câu 4. Các cấp tổ chức sống không có đặc điểm nào sau đây A. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc. B. Có khả năng tự điều chỉnh. C. Là một hệ thống kín. D. Liên tục tiến hóa. Câu 5. Đặc tính nào sau đây của phân tử nước quy định các đặc tính còn lại A. Tính liên kết. B. Tính điều hòa nhiệt. C. Tính cách li. D. Tính phân cực. Câu 6. Cho các đặc điểm sau 1 Không có nhân hoàn chỉnh. 2 Không có các bào quan có màng. 3 Có nhân hoàn chỉnh. 4 Chất di truyền là DNA dạng vòng kép. 5 Chất di truyền là DNA dạng thẳng kép. Đặc điểm chung cho tất cả các tế bào nhân sơ là A. 1 3 5 . B. 1 3 4 . C. 1 2 4 . D. 1 2 5 . Câu 7. Các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống được sắp xếp theo trình tự từ bé đến lớn như sau A. tế bào cơ thể quần xã quần thể hệ sinh thái. B. tế bào quần thể cơ thể quần xã hệ sinh thái. C. tế bào cơ thể quần thể quần xã hệ sinh thái. D. cơ thể quần thể quần xã tế bào hệ sinh thái. Câu 8. Yếu tố phải chú ý trong quá trình thực hiện các thí nghiệm được sử dụng các dụng cụ hóa chất chép số liệu. 2. Quy tắc vận hành máy móc trong phòng thí nghiệm. 3. Đối tượng và phạm vi. Mã đề 103 Trang 1 3 4. Các lưu ý về cháy nổ an toàn về hóa chất. 5. Trang bị cá nhân. A. 2 4 6 B. 2 3 5. C. 1 2 4. D. 1 3 4. Câu 9. Các nguyên tố hóa học chủ yếu cấu tạo nên cơ thể sống là những nguyên tố nào A. O H Fe K. B. Ca P Cu .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.