Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách địa phương cho Đầu tư phát triển Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông

Mục đích nghiên cứu của đề tài "Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách địa phương cho Đầu tư phát triển Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông" là nghiên cứu và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý chi NSĐP cho ĐTPT tại Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.