Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Đề tài "Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng" trình bày cơ sở lý luận về hoạt động CVTD và phân tích hoạt động CVTD của NHTM; phân tích tình hình CVTD tại CN ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng; giải pháp hoàn thiện hoạt động CVTD tại CN ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.