Bộ tài liệu hướng dẫn học thông qua chơi có đáp ứng giới - Quyển 2: Học thông qua chơi có đáp ứng giới (Tài liệu dành cho giáo viên)

Bộ tài liệu hướng dẫn học thông qua chơi có đáp ứng giới - Quyển 2: Học thông qua chơi có đáp ứng giới (Tài liệu dành cho giáo viên) giới thiệu về học thông qua chơi có đáp ứng giới cho trẻ mầm non, là một trong những nội dung quan trọng của Bộ tài liệu. Quyển 2 tập trung vào việc lồng ghép đáp ứng giới trong quá trình lên kế hoạch hoạt động giáo dục, tổ chức hoạt động giáo dục, môi trường học tập, đồ dùng, đồ chơi và truyện tranh, cũng như tương tác và sử dụng ngôn ngữ nhằm thúc đẩy việc học của trẻ. Ngoài ra, còn cung cấp các hướng dẫn và gợi ý thực tế đối với các hoạt động nhằm khuyến khích sự tham gia của mọi trẻ em. Bảng tự đánh giá cuối quyển 2 giúp giáo viên có thể tự kiểm tra những kiến thức và thực hành có đáp ứng giới của mình. | Bộ tài liệu hướng dẫn học thông qua chơi có đáp ứng giới 2 học thông qua chơi có đáp ứng giới Tài liệu dành cho giáo viên THIS PROJECT IS CO-FUNDED BY THE EUROPEAN UNION NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC MỤC LỤC 1. Học thông qua chơi. 1 1. Học thông qua chơi là gì .1 2. Các đặc điểm của học thông qua 3. Học thông qua chơi là một quang phổ liên 4. Áp dụng học thông qua chơi nhờ 3 sự thay đổi trong thực hành sư 2. Giáo dục có đáp ứng giới. 4 . Lập kế hoạch hoạt . Tổ chức hoạt động .5 . Môi trường giáo . Đồ dùng đồ chơi và truyện tranh. 11 . Tương tác và việc sử dụng ngôn . Quan sát trẻ. 20 . Bảng tự đánh giá. 21 TÀI LIỆU THAM Giúp giáo viên tổ chức các hoạt động giáo dục hiệu quả hơn thông qua việc áp dụng học thông qua chơi và đáp ứng giới trong tất cả các hoạt động tương tác trong lớp học và khi làm việc với cha mẹ. HỌC THÔNG QUA CHƠI CÓ ĐÁP ỨNG GIỚI 1. HỌC THÔNG QUA CHƠI Học thông qua chơi là cách tiếp cận đã được đưa vào áp dụng ở bậc mầm non trong những năm gần đây. Luật giáo dục Số 38 2005 QH được Quốc Hội khóa 11 thông qua ngày 14 06 2005 có nêu rõ phương pháp giáo dục mầm non chủ yếu là thông qua việc tổ chức các hoạt động vui chơi để giúp trẻ em phát triển toàn diện Chương II Mục 1 Giáo dục mầm non . Điều này đã được cụ thể hóa và nhấn mạnh trong Chương trình Giáo dục mầm non Ban hành kèm theo Thông tư số 17 2009 TT-BGDĐT và Văn bản sửa đổi bổ sung Thông tư 28 2016 TT-BGDĐT tạo điều kiện cho trẻ được trải nghiệm tìm tòi khám phá môi trường xung quanh dưới nhiều hình thức đa dạng đáp ứng nhu cầu hứng thú của trẻ theo phương châm chơi mà học học bằng chơi . 1. Học thông qua chơi là gì Có khá nhiều khái niệm về học thông qua chơi nhưng về cơ bản thì các khái niệm này đều hàm ý là học trong khi chơi . Đối với trẻ nhỏ hầu hết những gì mà trẻ học được là thông qua chơi. Nếu muốn trẻ học được chúng ta cần tổ chức các hoạt động chơi cho trẻ. 2. Các đặc điểm của học thông qua chơi Học thông qua chơi mang lại .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    384    1    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.