Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2022-2023 có đáp án - Trường TH&THCS Đông Kinh

Nhằm giúp các bạn làm tốt các bài tập, đồng thời các bạn sẽ không bị bỡ ngỡ với các dạng bài tập chưa từng gặp, hãy tham khảo “Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2022-2023 có đáp án - Trường TH&THCS Đông Kinh” dưới đây để tích lũy kinh nghiệm giải toán trước kì thi nhé! | TRƯỜNG TH amp THCS ĐÔNG KINH Họ và tên . . ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I LỚP 5 . MÔN TOÁN 5 Năm học 2022 2023 Thời gian 40 phút Không kể thời gian phát đề PHẦN I TRẮC NGHIỆM Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng Câu 1 Chữ số 4 trong số thập phân 18 5247 thuộc hàng nào phần mười b. Hàng phần trăm c. Hàng phần nghìn Câu 2 Số thập phân 25 038 đọc là A. Hai mươi lăm phẩy không ba mươi tám. B. Hai mươi lăm phẩy không trăm ba mươi tám. C. Hai mươi lăm phẩy không trăm ba tám. Câu 3 Số thập phân nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là a. 1 234 b. 0 123 c. 0 012 Câu 4 Dãy số thập phân nào dưới đây được viết theo thứ tự từ bé đến lớn a. 9 465 9 53 7 7 7 653 b. 7 7 7 653 9 53 9 465 c. 7 653 7 7 9 465 9 53 Câu 5 Số Bốn mươi sáu đơn vị năm phần trăm được viết là a. 406 5 b. 46 05 c. 46 50 Câu 6 8 m2 4 dm2 .m2 Số thích hợp để điền vào chỗ trống là a. 8 4 b. 8 04 c. 804 Câu 7 Hiện nay tuổi của hai bố con là 45 tuổi. Sau 5 năm nữa tuổi của con bằng tuổi của bố . Tuổi hiện nay của mỗi người là a. bố 39 tuổi con 6 tuổi b. bố 41 tuổi con 4 tuổi c. bố 36 tuổi con 9 tuổi PHẦN II TỰ LUẬN Bài 1 Đặt tính rồi tính 1đ a 47 5 206 3 b . . . . . . Bài 2 a Tìm x x x 3 . . . . . b Tính gi trị biểu thức . . . . . . Bài 3 Một tấm thảm hình thoi có đường chéo thứ nhất là 12m đường chéo thứ hai là 18 m. Tính diện tích của tấm thảm đó . . . . . . Bài 4 Một bếp ăn chuẩn bị đủ gạo cho 120 người ăn trong 50 ngày. Nhưng sau đó có một số người đến thêm nên số ngày ăn giảm đi 10 ngày. Hỏi có bao nhiêu người đến thêm . . . . . . . . . ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM I. Trắc nghiệm 3 5 Điểm Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 C b B c b b b II. Tự luận Bài 1 Đặt tính rồi tính 1 Điểm .Mỗi ý đúng 0 5 điểm a 47 5 206 3 253 8 b Bài 2 2 Điểm . Mỗi ý đúng cho 1 điểm a Tìm x x x 3 x b Tính gi trị biểu thức Bài 3 1 Điểm Tính diện tích của tấm thảm 12 x 18 2 108 m2 Đáp số 108 m2 Bài 4 2 5 Điểm Giải Số ngày ăn còn lại 50 10 40 ngày Số người ăn trong 40 ngày 120 x 50 40 150 người Số người đến thêm 150 120 30 người Đáp số

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
53    122    2    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.