Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp marketing trong huy động tiền gửi tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Ngũ Hành Sơn

Đề tài "Giải pháp marketing trong huy động tiền gửi tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Ngũ Hành Sơn" đã hệ thống hóa lý luận cơ bản về marketing trong huy động tiền gửi của NHTM; phân tích thực trạng và đánh giá kết quả hoạt động marketing trong huy động tiền gửi tại chi nhánh VietinBank Ngũ Hành Sơn; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện marketing trong huy động tiền gửi tại chi nhánh VietinBank Ngũ Hành Sơn. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    87    1    22-05-2024
33    71    1    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.