Đề thi KSCL học sinh giỏi môn Hóa học lớp 11 năm 2022-2023 (Lần 1) - Trường THPT Quế Võ số 1

Với mong muốn giúp các bạn đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới, đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các bạn ‘Đề thi KSCL học sinh giỏi môn Hóa học lớp 11 năm 2022-2023 (Lần 1) - Trường THPT Quế Võ số 1’ hi vọng đây sẽ là tư liệu ôn tập hiệu quả giúp các em đạt kết quả cao trong kì thi. Mời các bạn cùng tham khảo! | TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ SỐ 1 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI LẦN 1 NĂM HỌC 2022 2023 MÔN HÓA HỌC Lớp 11 Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề Thí sinh không được sử dụng tài liệu cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Họ tên thí sinh . S ố báo danh . Câu I 2 điểm 1 Ion M3 có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s2 3p6 3d5. Xác định vị trí của M trong bảng tuần hoàn có giải thích M là kim loại phi kim hay khí hiếm Tại sao Cho biết M là nguyên tố nào Trong điều kiện không có không khí cho M cháy trong khí Cl2 thu đượ c một chất A và nung hỗn hợp bột M và S được một hợp chất B. Hãy viết các phương trình hóa học của các phản ứng trên. 2 Hợp chất M chứa cation R và anion X3 . Mỗi ion đều do 5 nguyên tử của hai nguyên tố phi kim tạo nên. Tổng số proton trong R là 11 và trong X3 là 47. Hai nguyên tố trong X3 thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn và có số thứ tự cách nhau 7 đơn vị. Xác định công thức phân tử của M. Câu II 2 điểm 1 Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng electron 1 Na2SO3 NaHSO4 KMnO4 Na2SO4 MnSO4 K2SO4 H2O 2 FeO HNO3 Fe NO3 3 NxOy H2O 2 Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm sau a. Sục từ từ khí sunfurơ đến dư vào cốc chứa dung dịch KMnO4. b. Dẫn khí hiđro sunfua vào dung dịch nước clo sau đó nhỏ vào dung dịch sau phản ứng vài giọt dung dịch muối BaCl2. c. Dẫn khí ozon vào dung dịch KI có sẵn vài giọt phenolphtalein . d. Dẫn khí hiđro sunfua vào dung dịch muối CuCl2 màu xanh . Câu III 1 điểm 1 Chỉ dùng thêm một thuốc thử hãy trình bày phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch sau NH4HSO4 HCl H2SO4 NaCl CH3COONH4 BaCl2 Ba OH 2. Viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra. 2 Hòa tan hết 12 8 gam hỗn hợp X gồm Na Na 2O K K2O Ba và BaO trong đó oxi chiếm 8 75 về khối lượng vào nước thu được 600 ml dung dịch Y và 1 568 lít khí H 2 đktc . Trộn 300 ml dung dịch Y với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0 4M và H2SO4 0 3M thu được 400 ml dung dịch Z. Tính pH của .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    51    1    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.