Đề cương ôn tập học kì 1 môn Tin học lớp 9 năm 2022-2023 - Trường THCS Phước Hưng

Sau đây là “Đề cương ôn tập học kì 1 môn Tin học lớp 9 năm 2022-2023 - Trường THCS Phước Hưng” được sưu tầm và gửi đến các em học sinh nhằm giúp các em có thêm tư liệu ôn thi và rèn luyện kỹ năng giải đề thi để chuẩn bị bước vào kì thi học kì 1 sắp tới. Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao. | Trường THCS Phước Hưng Tổ Toán Tin ĐỀ CƯƠNG ÔN KIỂM TRA HKI TIN HỌC 9 Năm học 2022 - 2023 Câu 1 Trong các thiết bị dưới đây thiết bị nào không phải là thiết bị mạng A. Modem B. Vỉ mạng C. Webcam D. Hub Câu 2 Mạng không dây được kết nối bằng A. Bluetooth B. Sóng điện từ bức xạ hồng ngoại C. Cáp điện D. Cáp quang Câu 3 Những hành vi nào thiếu văn hóa của học sinh khi thực hành tin học A. Chưa được phép của giáo viên khi thực hành B. Chơi game trong giờ thực hành C. Cả hai câu trên đều đúng D. Cả hai câu trên đều sai Câu 4 Tác động của tin học đối với xã hội là A. Sự phát triển của tin học cũng làm thay đổi nhận thức và cách tổ chức vận hành các hoạt động xã hội B. Những thiết bị hiện đại và tiện ích do tin học mang lại cũng góp phần thay đổi phong cách sống của con người C. Góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của hầu hết các lĩnh vực khoa học công nghệ cũng như khoa học xã hội D. Cả 3 đáp án trên Câu 5 Mạng máy tính là A. Tập hợp các máy tính nối với nhau bằng các thiết bị mạng B. Tập hợp các máy tính C. Mạng Internet D. Mạng LAN Câu 6 Tiền đề quyết định cho sự phát triển nền kinh tế tri thức là A. Tin học B. Máy tính C. Internet D. Xã hội tin học hóa Câu 7 Hãy nêu các thành phần cơ bản của mạng máy tính A. Thiết bị kết nối mạng môi trường truyền dẫn thiết bị đầu cuối và giao thức truyền thông B. Máy tính và internet C. Máy tính dây cáp mạng và máy in D. Máy tính dây dẫn modem và dây điện thoại Câu 8 Tin học và máy tính là cơ sở của sự ra đời và phát triển của A. Xã hội tin học hóa B. Mạng máy tính C. Nền kinh tế tri thức D. Internet Câu 9 Nêu các kiểu mạng A. Mạng kiểu đường thẳng hình sao và kiểu vòng B. Mạng LAN WAN kiểu đường thẳng và kiểu vòng C. Mạng kiểu đường thẳng Trang1 D. Mạng kiểu đường thẳng và kiểu vòng Câu 10 Tin học và máy tính ngày nay đã thực sự trở thành động lực và lực lượng sản xuất góp phần phát triển A. Kinh tế B. Xã hội C. Kinh tế và xã hội D. Game online Câu 11 Ưu điểm của dịch vụ thư điện tử là A. Có thể gửi thư kèm tệp tin B. Một

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    56    3    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.