Hướng dẫn giáo viên tự xây dựng hệ thống ngữ liệu để dạy học và kiểm tra đánh giá đọc hiểu văn bản trong môn Ngữ văn ở trường phổ thông

Ngữ liệu có vai trò quan trọng đối với dạy học và kiểm tra đánh giá khả năng đọc hiểu văn bản của học sinh trong môn Ngữ văn ở trường phổ thông. Bài viết giúp giáo viên hiểu được đặc điểm, vai trò của ngữ liệu và cách xây dựng hệ thống ngữ liệu để chủ động trong dạy học cũng như đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực. | Phạm Thị Thu Hiền Hướng dẫn giáo viên tự xây dựng hệ thống ngữ liệu để dạy học và kiểm tra đánh giá đọc hiểu văn bản trong môn Ngữ văn ở trường phổ thông Phạm Thị Thu Hiền Email pthien@ TÓM TẮT Ngữ liệu có vai trò quan trọng đối với dạy học và kiểm tra đánh Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 182 Lương Thế Vinh Thanh Xuân Hà Nội giá khả năng đọc hiểu văn bản của học sinh trong môn Ngữ văn ở trường Việt Nam phổ thông. Tuy nhiên ngữ liệu trong sách giáo khoa rất hữu hạn được coi là những mẫu ngữ liệu để dạy học và kiểm tra đánh giá. Theo định hướng phát triển năng lực học sinh giáo viên cần có nhiều ngữ liệu để tổ chức dạy học sinh thực hành đọc mở rộng phạm vi đọc và thiết kế công cụ đánh giá. Nhưng lâu nay nhiều giáo viên chưa có thói quen và khả năng tự xây dựng hệ thống ngữ liệu riêng phục vụ cho công việc của cá nhân. Bài viết giúp giáo viên hiểu được đặc điểm vai trò của ngữ liệu và cách xây dựng hệ thống ngữ liệu để chủ động trong dạy học cũng như đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực. TỪ KHÓA Ngữ liệu dạy học đánh giá đọc hiểu văn bản Ngữ văn. Nhận bài 02 12 2022 Nhận bài đã chỉnh sửa 13 02 2023 Duyệt đăng 25 02 2023. DOI https 2615-8957 12310204 1. Đặt vấn đề Trong các quan niệm trên quan niệm của Chương Trong dạy học nói chung dạy học đọc hiểu văn bản trình Ngữ văn 2018 là phù hợp hơn cả đối với ngữ liệu trong môn Ngữ văn nói riêng ngữ liệu có vai trò quan được sử dụng trong dạy học môn Ngữ văn nói chung trọng vừa là nội dung vừa là phương tiện để dạy học dạy học đọc hiểu văn bản nói riêng. và kiểm tra đánh giá. Do nhiều nguyên nhân khác nhau khả năng tự xây dựng hệ thống ngữ liệu của giáo viên . Vai trò của ngữ liệu trong dạy học đọc hiểu văn bản môn Ngữ văn hiện nay còn một số hạn chế. Do đó cần Theo tác giả Phạm Phương Anh Trong tài liệu dạy giúp giáo viên hiểu được đặc điểm vai trò của ngữ liệu học ngữ liệu thường đảm nhận một hai hoặc ba nhiệm và cách xây dựng hệ thống ngữ liệu để chủ động .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.