Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Buôn Ma Thuột

Luận văn "Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Buôn Ma Thuột" trình bày cơ sở lý luận về hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay của các Ngân hàng thương mại; thực trạng công tác hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay tại NH TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – CN Buôn Ma Thuột; giải pháp tăng cường hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay tại NH TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – CN Buôn Ma Thuột. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
296    57    1    02-12-2023
63    45    2    02-12-2023
145    74    5    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.