Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Luận văn "Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng" nghiên cứu hệ thống hóa cơ sở lý luận của công tác phân tích Báo cáo tài chính; nghiên cứu thực trạng về tình hình công tác phân tích Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng từ 2011-2013; trên cơ sở thực trạng tại công ty, tiến hành phân tích đầy đủ hơn và đưa những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
264    41    2    05-12-2023
8    46    1    05-12-2023
1    79    2    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.