Bài giảng Quản trị điều hành dự án: Chương 8 - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Quản trị điều hành dự án: Chương 8 Lập kế hoạch nguồn lực, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Các vấn đề về bố trí nguồn lực; các hình thức hạn chế trong dự án; phân loại vấn đề trong việc lên lịch trình; phương pháp phân bổ nguồn lực. Mời các bạn cùng tham khảo! | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BỘ MÔN QUẢN TRỊ DOANH NGIỆP QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN CHƯƠNG 8 LẬP KẾ HOẠCH NGUỒN LỰC https tailieudientucntt Các vấn đề về bố trí nguồn lực Các nguồn lực và sự ưu tiên Thời gian của sơ đồ mạng lưới chưa được lên lịch trình cho đến khi nguồn lực được phân bổ. Ngầm định rằng nguồn lực sẽ sẵn có với số lượng theo yêu cầu khi cần. Bổ sung dự án mới cần có đánh giá thực tế về nguồn lực sẵn có và thời gian của dự án. Các ước lượng về chi phí không được coi là ngân sách khi chưa được tính toán cho từng thời kỳ. 8 2 https tailieudientucntt Vấn đề về nguồn lực Tiếp tục Điều hòa nguồn lực Ổn định nguồn lực Liên quan tới các nỗ lực để điều chỉnh các nhu cầu nguồn lực khác nhau bằng việc sử dụng thời gian dự trữ SL để quản lý việc sử dụng nguồn lực trong điều kiện nguồn lực đầy đủ cho cả vòng đời dự án. Lên lịch trình trong điều kiện nguồn lực hạn chế Thời gian của dự án có thể tăng lên bởi việc trì hoạn các thời điểm khởi công muộn của một số công việc khi mà nguồn lực không đủ để đáp ứng nhu cầu lúc cao điểm. 8 3 https tailieudientucntt Các hình thức hạn chế trong dự án Hạn chế về kỹ thuật hoặc tính logic Các hạn chế liên quan đến trình tự các hoạt động phải diễn ra trong dự án. Ràng buộc vật lý Các công việc công thể diễn ra đồng thời hoặc bị ảnh hưởng bởi điều kiện hợp đồng và môi trường. Hạn chế nguồn lực Sự không có thiếu hoặc các mối quan hệ độc nhất và đặc tính của nguồn lực đòi hỏi phải có một trình tự công việc đặc biệt Các loại hạn chế về nguồn lực Con người vật liệu thiết bị 8 4 https tailieudientucntt Phân loại vấn đề trong việc lên lịch trình Phân loại vấn đề Sử dụng ma trận ưu tiên để xác định sự án bị hạn chế về thời gian hay nguồn lực. Dự án hạn chế về thời gian Phải hoàn thành ở thời điểm xác định. Thời gian cố định nguồn lực linh động Yêu cầu bổ sung nguồn lực để đảm bảo dự án đạt tiến độ. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
168    48    1    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.