Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện kiểm soát chi bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên

Luận văn "Hoàn thiện kiểm soát chi bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên" trình bày cơ sở lý luận về kiểm soát chi bảo hiểm xã hội; thực trạng kiểm soát chi bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên; hoàn thiện kiểm soát chi bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
172    59    2    09-12-2023
98    74    3    09-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.