Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật Tuyển khoáng: Nghiên cứu công nghệ tuyển quặng graphit mỏ Bảo Hà-Lào Cai nhằm thu hồi tối đa graphit dạng vảy

Mục đích nghiên cứu của đề tài "Nghiên cứu công nghệ tuyển quặng graphit mỏ Bảo Hà-Lào Cai nhằm thu hồi tối đa graphit dạng vảy" nhằm làm sáng tỏ các vấn đề ảnh hưởng đặc điểm thành phần vật chất của khoáng vật graphit và mẫu quặng graphit mỏ Bảo Hà - Lào Cai, xác định dạng tồn tại khoáng graphit cấu trúc vảy trong quặng; Ảnh hưởng phương pháp gia công chuẩn bị quặng trong quá trình chế biến. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO ĐẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT TRẦN THỊ HIẾN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ TUYỂN QUẶNG GRAPHIT MỎ BẢO HÀ - LÀO CAI NHẰM THU HỒI TỐI ĐA GRAPHIT DẠNG VẢY Ngành Kỹ thuật Tuyển khoáng Mã số 9520607 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÀ NỘI - 2022 Công trình được hoàn thành tại Bộ môn Tuyển khoáng Khoa Mỏ Trường Đại học Mỏ- Địa Chất Người hướng dẫn khoa học 1 Nguyễn Hoàng Sơn 2 TS Đào Duy Anh Phản biện 1 TSKH. Đinh Ngọc Đăng Phản biện 2 . Trần Văn Lùng Phản biện 3 TS. Nguyến Huy Hoàn Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Trường họp tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất vào hồi .giờ ngày tháng năm 2022 Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện Quốc gia Việt Nam hoặc Thư viện Trường Đại học Mỏ - Địa chất 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của luận án Việt Nam có trữ lượng và tài nguyên quặng graphit vào khoảng 26 327 triệu tấn tập trung chủ yếu ở hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai trong đó trữ lượng và tài nguyên dự báo quặng graphit của mỏ Bảo Hà tỉnh Lào Cai khoảng 3 171 triệu tấn. Trong số các mỏ và điểm quặng graphit đã phát hiện cho đến hiện nay graphit mỏ Bảo Hà tỉnh Lào Cai được đánh giá là có chất lượng giá trị tốt hơn cả đặc biệt quặng graphit có cấu trúc dạng vảy ở mỏ này có tỷ lệ lớn chiếm trên 90 . Graphit cấu trúc dạng vảy là sản phẩm có giá trị thương phẩm cao nhất. Tuy nhiên các nghiên cứu nhằm xác định được qui trình công nghệ tuyển quặng graphit mỏ Bảo Hà tỉnh Lào Cai thu hồi tối đa graphit dạng vảy chưa được nghiên cứu đầy đủ trong các công trình trước đây và chưa được thử nghiệm trên quy mô pilot. Công trình nghiên cứu này vừa có tính khoa học vì nó làm sáng tỏ những vấn đề có tính lý luận chung về thành phần vật chất cũng như cấu trúc của quặng graphit mỏ Bảo Hà và vấn đề nghiền chọn lọc đối với loại quặng này đồng thời vừa có ý nghĩa thực tế đó là nâng cao giá trị kinh tế chất lượng của sản phẩm graphit đáp ứng yêu cầu nguyên liệu cho khâu chế biến tiếp sau và có thể thay thế hàng nhập khẩu. Chính vì vậy đề tài Nghiên cứu công nghệ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
68    79    5    01-12-2023
5    142    1    01-12-2023
97    35    1    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.