Sổ tay Kiến thức Quản trị cho doanh nhân

Sổ tay Kiến thức Quản trị cho doanh nhân hình thành nhằm nhanh chóng nhất đáp ứng yêu cầu tình hình nêu trên. Trong cuốn sách nhỏ này là các thông tin xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông, các bài viết của nhiều bậc cao minh trong ngành. | Sổ tay Kiến thức Quản trị cho doanh nhân SỔ TAY KIẾN THỨC QUẢN TRỊ CHO DOANH NHÂN Tác giả TS. Hồ Quốc Lực TS. Hồ Quốc Lực tốt nghiệp cao học và hoàn thành luận án tiến sĩ tại Đại học Kinh tế TP HCM. Ông gia nhập ngành chế biến thủy sản từ năm 1983 và là cựu Chủ tịch VASEP nhiệm kỳ 2004-2007 . Hiện nay TS. Hồ Quốc Lực là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta FIMEX VN . Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam VASEP 2 Sổ tay Kiến thức Quản trị cho doanh nhân LỜI PHI LỘ Trong Chiến lược phát triển ngành đến năm 2030 tầm nhìn 2045 có giải pháp là bồi dưỡng kiến thức quản trị cho doanh nhân ngành. Cốt lõi trong nghệ thuật quản trị là xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Nội dung chủ đạo trong văn hóa doanh nghiệp là đạo đức kinh doanh nay được nhấn mạnh hơn gọi là đạo đức doanh nhân. Phạm trù đạo đức doanh nhân được mở rộng nội dung trong bối cảnh hội nhập toàn cầu. Đạo đức doanh nhân gánh vác thêm trách nhiệm xã hội CSR tạo lập giá trị chung CSV xây dựng thương hiệu hòa nhập phát triển doanh nghiệp bền vững thông qua tham gia các nội dung của kinh tế xanh kinh tế tuần hoàn Trách nhiệm doanh nhân ngày càng nặng nề và tháng 5 2022 VCCI đã công bố 6 quy tắc về đạo đức kinh doanh cho doanh nhân Việt Nam. Năm 2016 Thủ tướng Chính Phủ ra quyết định số 1846 QĐ-TTg 26 9 2016 về việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt và chọn ngày 10 11 hàng năm là ngày văn hóa doanh nghiệp Việt. Năm 2019 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 30 2019 QĐ-TTg ban hành Quy chế xây dựng quản lý thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Quyết định số 1320 QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030. Cuối năm 2022 VCCI vừa khởi động chương trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp đạo đức doanh nhân Tất cả nói lên tầm quan trọng của bản lĩnh doanh nhân chiến sĩ xung kích thời bình. Bản lĩnh đó phải đúng tầm trang bị đủ kiến thức cần thiết đúng tâm phải có nền tảng nhận thức về đạo đức thấu đáo toàn diện đúng lúc nghĩa là cập

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
58    50    1    04-12-2023
22    71    1    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.