Xây dựng bộ đường cong IDF phục vụ tính toán mưa thiết kế cho lưu vực sông Cả

Nghiên cứu đã xây dựng bộ đường cong IDF cho tất cả các trạm khí tượng thủy văn trong hệ thống lưu vực sông Cả với chuỗi số liệu cập nhập mới nhất đến năm 2016. Kết quả tính toán đáng tin cậy và hoàn toàn có thể sử dụng đưa vào tính toán lũ thiết kế cho lưu vực sông Cả. | Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2017. ISBN 978-604-82-2274-1 XÂY DỰNG BỘ ĐƯỜNG CONG IDF PHỤC VỤ TÍNH TOÁN MƯA THIẾT KẾ CHO LƯU VỰC SÔNG CẢ Trần Kim Châu Lê Thị Thu Hiền Trường Đại học Thủy lợi email kimchau_hwru@ 1. GIỚI THIỆU CHUNG Đường cong IDF Intensity - Duration - Frequency biểu diễn mối quan hệ giữa ba thông số cường độ mưa thời gian mưa và tần suất. Đây là một công cụ hữu hiệu cho mục đích thiết kế trong lĩnh vực tài nguyên nước đặc biệt là trong lĩnh vực tính toán tiêu thoát nước đô thị hoặc tính toán lũ tại các lưu vực nhỏ có thời gian chảy truyền ngắn. Do Hình 2. Biểu đồ mưa cực đại vậy việc xây dựng đường cong IDF dựa trên các thời đoạn trạm Hà Tĩnh chuỗi số liệu được cập nhật mới nhất là việc làm cấp thiết. Trong nghiên cứu này ba hàm phân bố Bài báo này trình bày kết quả xây dựng bộ xác suất phổ biến được sử dụng trong xây đường cong IDF cho lưu vực sông Cả dựa dựng đường cong IDF cũng được phân tích trên chuỗi số liệu mưa thực đo mới nhất từ để lựa chọn hàm phân bố phù hợp nhất Log năm 1991 đến năm 2016 26 năm thu thập từ Pearson III LP3 Gumbel EV1 GEV 10 trạm khí tượng thuộc lưu vực sông Cả Hà Generalised Extreme Value 2 . Tĩnh Hương Khê Hương Sơn Kỳ Anh Quỳ Châu Qùy Hợp Quỳnh Lưu Tây Hiếu 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Tương Dương Hình 1 . Đường cong IDF được xây dựng theo trình tự các bước sau Bước 1 Thu thâp số liệu tính toán xác định chuỗi số liệu mưa cực trị ứng với các giai đoạn. Từ số liệu mưa thu thập từ 10 trạm khí tượng thuộc lưu vực sông Cả tính toán lượng mưa lớn nhất cho 7 thời đoạn 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h. Bước 2 Lựa chọn hàm phân bố xác suất Hình 1. Mạng lưới trạm khí tượng phù hợp. Nghiên cứu lựa chọn 3 hàm phân bố lưu vực sông Cả xác suất phổ biến trong xây dựng đường cong Số liệu mưa từng trạm được biểu diễn theo IDF LP3 EV1 và GEV với các hàm PDF các thời đoạn mưa khác nhau 1h 2h 6h được thể hiện như bảng 1. Với mục đích xem 12h 24h 48h 72h. Hình 2 thể hiện lượng xét mức độ phù hợp Goodness of Fit ba mưa lớn .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.