Sổ tay Cộng đồng thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng

Mục đích của cuốn "Sổ tay Cộng đồng thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng" này nhằm giúp những người thực hiện hiểu rõ hơn về khái niệm “Cộng đồng thực hiện” và để truyền tải thông tin về xây dựng và nuôi dưỡng một COP tại địa phương đặc biệt trong việc hỗ trợ nhằm cải thiện việc thực hiện Chính sách CTDVMTR ở Việt Nam. Qua hoạt động của COP, những người thực hiện chính sách CTDVMTR từ người trả tiền cho dịch vụ đến người nhận tiền hay bên trung gian sẽ có kỹ năng tốt hơn để cải thiện việc thực hiện chính sách CTDVMTR ở Việt Nam và cũng có thể cải thiện việc phát triển chính sách CTDVMTR. Mời các bạn cùng tham khảo! | CỘNG ĐỒNG THỰC HIỆN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG ú với Công việc th Xấy Thích Cộng đồ ết dựn K quan hệ ng Liên g mố i K Chia sẻ Thế giới iến th h ơ tốt đẹp n ức ực hiện Th Giả PFES i i ph á p Hỏ Học MỤC LỤC CÁC TỪ VIẾT Những mục cần kiểm Hộp công cụ .3 Lời mở 1. LỜI MỞ 2. GIỚI THIỆU VỀ CỘNG ĐỒNG THỰC . Cộng đồng thực hiện là gì .7 . Cộng đồng thực hiện Chi trả dịch vụ môi trường rừng là gì .8 . Vì sao thành lập cộng đồng thực hiện .8 . Lịch sử hình thành Cộng đồng thực hiện .8 . Cộng đồng thực hiện và mạng lưới có giống nhau .9 . Các hình thức của Cộng đồng thực 3. CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ CHO SỰ KIỆN GẶP GỠ CỦA CỘNG ĐỒNG THỰC Bước 1. Lập ngân sách và tìm kiếm tài trợ .13 Bước2. Lựa chọn thành phần tham gia .14 Bước 3. Xác định vai trò của thành viên tham gia Bước 4. Chuẩn bị địa điểm .17 Bước 5. Phát hành giấy mời và chuẩn bị chương 4. TRONG NGÀY TỔ CHỨC Hoạt động 1 Họp trù bị .23 Hoạt động 2 Họp rút kinh nghiệm .23 Hoạt động 3 Làm quen với nhau .23 Hoạt động 4 Xác định chủ đề của COP .23 Hoạt động 5 Sắp xếp các chủ đề ưu tiên .24 Hoạt động 6 Chia Hoạt động 7 Thảo luận nhóm .25 Hoạt động 8 Báo cáo ngày tiếp theo .26 Hoạt động 9 Phiên toàn thể .27 Hoạt động 10 Hoạt động phá băng .28 Hoạt động 11 Đi thực địa không bắt buộc .28 5. KỸ NĂNG THÚC ĐẨY - LÀM THẾ NÀO ĐỂ MỌI NGƯỜI CÓ THỂ THAM GIA VÀO CÁC CUỘC THẢO 6. CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾP THEO . .33 Danh sách các công việc cần thực Hộp công Cộng đồng thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng 1 CÁC TỪ VIẾT TẮT ADB Ngân hàng Phát triển Châu Á BQLR Ban quản lý rừng COP Cộng đồng thực hiện CP Chính phủ CTDVMTR Chi trả dịch vụ môi trường rừng DVMTR Dịch vụ môi trường rừng EU Cộng đồng Châu Âu GIZ Tổ chức Hợp tác phát triển Đức NĐ Nghị định Quỹ BV amp PTR Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng USAID Cơ quan Hợp tác và Phát triển Hoa Kỳ VNFF Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam WWF Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên 2 Cộng đồng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
157    155    16    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.