Lý thuyết và bài tập môn Hóa học lớp 12 năm 2022 (KHTN) - Trường THPT Đào Sơn Tây

Nhằm phục vụ quá trình học tập của các bạn học sinh lớp 12, gửi đến các bạn tài liệu ‘Lý thuyết và bài tập môn Hóa học lớp 12 năm 2022 (KHTN) - Trường THPT Đào Sơn Tây’. Đây sẽ là tài liệu ôn tập hữu ích, giúp các bạn hệ thống lại kiến thức đã học đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề. Mời các bạn cùng tham khảo. | TRƯỜNG THPT ĐÀO SƠN TÂY TỔ HÓA HỌC Lý thuyết amp Bài tập KHTN Họ và tên . . Lớp . . Tài liệu lưu hành nội bộ Tháng 9 2022 MỤC LỤC A. LÝ THUYẾT . 1 Chương 1 ESTE LIPIT . 1 BÀI ESTE . 1 BÀI LIPIT . 3 Chương 2 CACBOHIDRAT . 5 Chương 3 AMIN AMINO AXIT PROTEIN . 8 BÀI AMIN . 8 BÀI AMINOAXIT . 10 BÀI PEPTIT VÀ PROTEIN . 12 Chương 4 POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME . 14 Chương 5 ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI. 21 BÀI VỊ TRÍ KIM LOẠI TRONG BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI . 21 BÀI TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI . 22 BÀI SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI . 25 BÀI ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI . 27 Chương 6 KIM LOẠI KIỀM KIỀM THỔ - NHÔM . 29 BÀI KIM LOẠI KIỀM . 29 BÀI HỢP CHẤT KIM LOẠI KIỀM . 30 BÀI KIM LOẠI KIỀM THỔ . 31 BÀI HỢP CHẤT KIM LOẠI KIỀM THỔ. 32 BÀI NHÔM . 34 BÀI HỢP CHẤT CỦA NHÔM. 36 Chương 7 SẮT CROM ĐỒNG . 37 BÀI SẮT . 37 BÀI HỢP CHẤT SẮT. 38 BÀI HỢP KIM CỦA SẮT . 40 BÀI CROM . 41 BÀI HỢP CHẤT CỦA CROM . 41 BÀI ĐỒNG VÀ HỢP CHẤT . 42 Chương 8 PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ . 43 Chương 9 HÓA HỌC VỚI CÁC VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG . 44 B. BÀI TẬP . 45 CHƯƠNG 1 ESTE LIPIT . 45 CHƯƠNG 2 CACBOHIDRAT . 55 CHƯƠNG 3 AMIN AMINOAXIT PROTEIN . 65 CHƯƠNG 4 POLIME . 74 CHƯƠNG 5 ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI . 78 CHƯƠNG 6 KIM LOẠI KIỀM KIỀM THỔ - NHÔM. 89 CHƯƠNG 7 SẮT CROM ĐỒNG . 99 CHƯƠNG 8 PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ . 108 CHƯƠNG 9 HÓA HỌC VỚI MÔI TRƯỜNG . 109 A. LÝ THUYẾT Chương 1 ESTE LIPIT BÀI ESTE I KHÁI NIỆM DANH PHÁP 1. Khái niệm Xét phản ứng 0 H2 SO 4 ñaëc t CH3COOH C2 H5OH . 0 H2 SO4 ñaëc t CH3COOH HO-CH2CH2CH CH3 CH3 . Khái niệm 2. Cấu tạo - CTCT của este đơn chức RCOOR R . R - CTTQ este no đơn chức mạch hở . 2. Danh pháp Tên RCOOR Tên R tên RCOO. VD CH3COOC2H5 . HCOOCH3 . CH2 C CH3 - COOCH3 . II - TÍNH CHẤT VẬT LÍ - Các este là chất hoặc ở điều kiện thường . trong nước. - t0s độ tan M . gt . gt este - Các este có mùi III - TÍNH CHẤT HÓA HỌC Este bị thủy phân trong môi trường axit hoặc kiềm. a Phản ứng thủy phân trong môi trường axit là phản .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.