Đề thi kết thúc học phần Xác suất thống kê năm 2019 - Đề số 8

Mời các bạn sinh viên cùng tham khảo Đề thi kết thúc học phần Xác suất thống kê năm 2019 - Đề số 8 dưới đây giúp các em dễ dàng hơn trong việc ôn tập và nâng cao kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Chúc các em đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới! | KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BỘ MÔN TOÁN Tên Học phần Xác suất thống kê Đề số 08 Thời gian làm bài 75 phút Ngày thi 08 06 2019 Loại đề thi Tự luận Yêu cầu Các kết quả tính toán làm tròn đến 4 chữ số thập phân. Câu I 2 25 điểm Trong cửa hàng vệ sinh máy giặt có 5 máy cửa trên và 4 máy cửa ngang. Số tiền trả cho nhân viên khi vệ sinh một máy cửa trên là 200 nghìn đồng và một máy cửa ngang là 300 nghìn đồng . Một nhân viên được giao vệ sinh ngẫu nhiên một máy giặt. a 1 0 đ Gọi Z là số tiền mà nhân viên trên được nhận. Lập bảng phân phối xác suất của Z . b 1 25 đ Sau khi vệ sinh xong máy giặt trên cửa hàng nhận thêm 2 máy giặt cửa ngang. Nhân viên được giao vệ sinh tiếp một máy giặt. Tính xác suất máy giao lần 2 là máy cửa trên. Câu II 0 75 điểm Giả sử biết số bệnh nhân nhập Khoa cấp cứu tại bệnh viện A trong một giờ là biến ngẫu nhiên X có phân phối Poisson Poát-xông với tham số 6 . Tính xác suất trong một giờ có từ 1 đến 3 bệnh nhân nhập Khoa cấp cứu. Câu III 5 0 điểm Để tìm hiểu ý kiến người lao động về một dự thảo luật người ta hỏi ý kiến xem người lao động có đồng ý với dự thảo đó hay không ta thu được mẫu Đối tượng Lao động Lao động Lao động Ý kiến khu vực I khu vực II khu vực III Đồng ý 82 195 33 Không đồng ý 23 50 17 a 1 25 đ Hãy tìm ước lượng khoảng tỷ lệ người lao động đồng ý với dự thảo luật với độ tin cậy 98 . b 1 5 đ Với mức ý nghĩa 0 05 có thể cho rằng Đối tượng lao động và ý kiến về dự thảo luật độc lập với nhau hay không c 1 5 đ Với mức ý nghĩa 0 05 có thể cho rằng tỷ lệ người lao động khu vực I không đồng ý với dự luật cao hơn tỷ lệ người lao động khu vực II không đồng ý với dự thảo luật hay không d 0 75 đ Điều tra chi phí khám chữa bệnh của 120 người lao động khu vực I trong năm 2018 đơn vị triệu đồng được kết quả Chi phí 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 Số người 6 24 50 27 13 Hãy tính một ước lượng điểm cho chi phí khám chữa bệnh trung bình của người lao động khu vực I. Câu IV 2 0 điểm Theo dõi doanh thu X và tiền lãi Y của 7 cửa hàng sách .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
270    19    1    28-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.