Đề thi kết thúc học phần Xác suất thống kê năm 2019 - Đề số 7 (09/06/2019)

Tham khảo Đề thi kết thúc học phần Xác suất thống kê năm 2019 - Đề số 7 (09/06/2019) dành cho các bạn sinh viên tham khảo, để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi. Hi vọng sẽ giúp các bạn đạt kết quả tốt trong kì thi. | KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BỘ MÔN TOÁN Tên Học phần Xác suất thống kê Đề số 07 Thời gian làm bài 75 phút Ngày thi 09 06 2019 Loại đề thi Tự luận Yêu cầu Các kết quả tính toán làm tròn đến 4 chữ số thập phân. Câu I 3 0 điểm 1 1 0 đ Trọng lượng X kg của một loại sản phẩm có phân phối chuẩn với trung bình là 2 kg và độ lệch chuẩn là 0 4 kg. Tính tỷ lệ sản phẩm loại này có trọng lượng từ 1 5kg đến 2 5 kg. 2 1 0 đ Nam mua buôn một lô hàng gồm 100 sản phẩm. Nam sẽ chấp nhận mua lô hàng này nếu anh ta kiểm tra ngẫu nhiên 10 sản phẩm thấy không có phế phẩm nào. Chủ hàng đưa ra một lô hàng 100 sản phẩm trong đó có 10 phế phẩm. Khả năng Nam từ chối không mua lô hàng này là bao nhiêu 3 1 0 đ Một xạ thủ bắn 5 viên đạn vào bia với xác suất bắn trúng của mỗi lần bắn là 0 7 mỗi lần bắn 1 viên đạn các lần bắn độc lập . Biết rằng người đó bắn 3 viên đạn trúng bia tính xác suất để viên thứ nhất đã trúng bia. Câu II 4 25 đ . 1 1 5 đ Một thầy giáo nghĩ rằng chỉ có 12 sinh viên làm bài tập ở nhà. Nhưng một cậu sinh viên cho rằng tỷ lệ sinh viên làm bài tập ở nhà cao hơn thế. Cậu ta điều tra ngẫu nhiên 120 sinh viên thấy có 16 sinh viên làm bài tập ở nhà. Với mức ý nghĩa 5 hãy đưa ra kết luận về nhận định của cậu sinh viên nói trên. 2 2 75 đ Để khảo sát thời gian phút giữa hai chuyến xe của xe buýt số 11 người ta chọn ngẫu nhiên 15 thời điểm và ghi lại thời gian giữa hai chuyến xe buýt thu được số liệu sau 12 13 14 5 13 16 1 15 15 2 14 14 5 15 15 3 14 8 13 5 16 16 2. Giả sử thời gian giữa hai chuyến xe buýt có phân phối chuẩn. a 1 5 đ Với độ tin cậy 98 hãy tìm khoảng tin cậy của thời gian trung bình giữa hai chuyến của xe buýt số 11. b 1 25 đ Với mức ý nghĩa 5 có thể cho rằng thời gian trung bình giữa hai chuyến của xe buýt 11 lớn hơn 13 phút không Câu III 1 5 điểm Dân cư trong một nước X có phân bố nhóm máu như sau 42 1 nhóm máu O 21 2 nhóm máu A 30 1 nhóm máu B 6 6 nhóm máu AB. Một mẫu gồm 200 người ở nước Y được kiểm tra nhóm máu và cho kết quả như sau Nhóm .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
85    72    1    28-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.