Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2022-2023 - Trường THPT Nguyễn Tất Thành, TP. HCM

Để hệ thống lại kiến thức cũ, trang bị thêm kiến thức mới, rèn luyện kỹ năng giải đề nhanh và chính xác cũng như thêm tự tin hơn khi bước vào kì kiểm tra sắp đến, mời các bạn học sinh cùng tham khảo "Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2022-2023 - Trường THPT Nguyễn Tất Thành, TP. HCM" làm tài liệu để ôn tập. Chúc các bạn làm bài kiểm tra tốt! | KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023 ĐỀ CHÍNH THỨC Bài kiểm tra môn TOÁN - Khối 12 Đề có 02 trang Thời gian làm bài 60 phút Mã Đề 248 Họ tên học sinh . Lớp . Số báo danh . Câu 1 Biết F x là một nguyên hàm của hàm số f x . Ta có f x dx A. F x C. B. F x C. C. f x C. D. f x C. Câu 2 Trong kg Oxyz mặt phẳng 3x 2 y z 2 0 đi qua điểm nào sau đây A. M 1 2 1 . B. Q 1 2 1 . C. P 1 2 1 . D. N 1 2 1 . Câu 3 Trong kgOxyz mặt cầu x y z 2 x 6 y 2 z 9 0 tiếp xúc với mặt phẳng y z 2 0 tại 2 2 2 A. M 2 1 3 . B. M 1 3 5 . C. M 1 0 2 . D. M 1 2 0 . Câu 4 Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số f x cos x A. y tan x. B. y sin x. C. y sin x. D. y cot x. Câu 5 Trong kgOxyz mặt cầu x 2 y 2 z 2 2 x 6 y 2 z 9 0 cắt mp Oxy theo một đường tròn có bán kính A. r 3. B. r 2. C. r 1. D. r 2. Câu 6 Trong kg Oxyz phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm A 1 2 1 B 2 1 1 C 2 1 1 là A. x y 2 z 1 0. B. x y 1 0. C. 2 x 2 y z 1 0. D. x y 3z 2 0. Câu 7 Trong kgOxyz cho M 1 0 3 . Ta có A. M Oyz . B. M Oy . C. M Oxy . D. M Oxz . 1 1 Câu 8 Cho hàm số f x có đạo hàm liên tục trên f 1 2 f x dx 3 . Tính x 2 f x dx. 0 0 A. 1. B. 6. C. 8. D. 12. 2 x 3x 2 1 2 Câu 9 Ta có dx a b ln 2 a b . Tính a b. 0 x 1 A. 3. B. 6. C. 5. D. 7. 5 1 Câu 10 Biết f x dx 12. Tính 4 f 4 x 1 dx. 1 0 A. 12. B. 52. C. 19. D. 7. Câu 11 Trong kgOxyz cho M 1 2 3 N 1 3 2 P 3 1 4 . Chu vi của MNP gần nhất với số nào dưới đây A. 17 64. B. 17 2. C. 17 4. D. 17 3. x 7 2 Câu 12 Biết dx a b ln 2 c ln 3 a b c . Tính a bc. 1 x 1 x 3 A. 2. B. 6. C. 4. D. 2. 2 2 Câu 13 Biết f x dx 2. Tính 4 f x dx. 1 1 A. 14. B. 12. C. 8. D. 6. Câu 14 Một viên đá nhỏ rơi xuống đất từ sân thượng của tòa nhà cao 22 5 m với vận tốc v 9 8t m s . Tính vận tốc của viên đá khi nó chạm mặt đất. A. 28m s. B. 42m s. C. 32m s. D. 21m s. b Câu 15 Gọi F x là một nguyên hàm của hàm số f x f x dx 7 F a 2. Tính F b . a A. 14. B. 9. C. 5. D. 49. Trang 1 2 - Mã đề thi 248 b Câu 16 2 xdx a A. b a . C. 2b 2a. D. a b . 2 2 2 2 B. 2. 2 2 Câu 17 Biết f x dx 2. Tính f x 4 x dx. 1 1 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
70    48    4    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.