Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THPT thị xã Quảng Trị

Với mong muốn giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập thật tốt trong kì thi sắp tới. xin gửi đến các bạn ‘Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THPT thị xã Quảng Trị’. Vận dụng kiến thức và kỹ năng của bản thân để thử sức mình với đề thi nhé! Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi. | SỞ GD amp ĐT QUẢNG TRỊ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 - 2023 TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ MÔN TOÁN - KHỐI LỚP 12 Thời gian làm bài 90 Phút Đề có 4 trang Họ tên . Số báo danh . Mã đề 123 Phần I Trắc nghiệm 7 điểm 1 Câu 1 Họ nguyên hàm của hàm số f x là 5x 4 1 1 1 A. ln 5 x 4 C . B. ln 5 x 4 C . C. ln 5 x 4 C . D. ln 5 x 4 C . 5 ln 5 5 b Câu 2 Tích phân dx bằng. a A. a b . B. a b . C. b a . D. . Câu 3 Nếu du F u C và u u x có đạo hàm liên tục thì f u A. f u x dx F u x C. B. f u x u x dx F x C. C. f x u x dx F u x C. F u x C. u x dx D. f u x Câu 4 Trong không gian Oxyz cho vectơ u 3i 7 j k . Tọa độ của vectơ u là A. 3 7 1 . B. 3 7 0 . C. 3 7 0 . D. 3 7 1 . 1 Câu 5 Tích phân I x 2019 dx bằng 0 1 1 A. 1 . B. . C. . D. 0 . 2019 2020 3 Câu 6 Cho hàm số f x có đạo hàm trên f 1 2 và f 3 2 . Tính I f x dx. 1 A. I 0. B. I 3. C. I 4. D. I 4. Câu 7 Mệnh đề nào sau đây là đúng A. xe x dx e x xe x C . B. xe dx x xe x e x C . x2 x x x2 x C. xe d x e e C . x D. xe dx e C . x 2 2 Câu 8 Trong không gian Oxyz mặt cầu S x 2 y 5 z 9 2 2 2 4 có bán kính bằng A. 16 . B. 8 . C. 2 . D. 4 . Câu 9 Khẳng định nào sau đây đúng 1 A. sin2 xdx cos 2 x C . B. 2 cos 2 x C . sin2 xdx 2 1 C. sin2 xdx 2 cos 2 x C . 2 D. sin2 cos 2 x C . xdx Câu 10 Cho hai hàm số f x và g x liên tục trên K a b K . Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai b b b b b A. kf x dx k f x dx k 0 . B. f x g x dx f x dx g x dx . a a a a a Trang 1 4 - Mã đề 123 b b b b b b C. f x g x dx f x dx. g x dx . a a a D. f x g x dx f x dx g x dx . a a a Câu 11 Cho 2 hàm số u u x và v v x có đạo hàm liên tục trên khoảng K . Khẳng định nào sau đây đúng A. u x v x dx u x v x u x v x dx . B. u x v x dx u x v x u x v x dx . C. u x v x dx u x v x u x v x dx . D. u x v x dx u x v x u x v x dx . 2 2 2 Câu 12 Cho f x dx 3 và 3 f x g x dx 10 . Khi đó g x dx bằng 1 1 1 A. 4 . B. 1 . C. 1. D. 17. Câu 13 Trong không gian Oxyz cho mặt cầu S x 1 y z 4 . Tâm của S là điểm nào 2 2 2 sau đây A. 1 0 0 B. 1 1 1 C. 1 0 0 D. 1 1 1 Câu 14 Trong .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.