Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2022-2023 - Trường THPT số 2 Bảo Thắng

Việc ôn thi sẽ trở nên dễ dàng hơn khi các em có trong tay “Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2022-2023 - Trường THPT số 2 Bảo Thắng” được chia sẻ trên đây. Tham gia giải đề thi để rút ra kinh nghiệm học tập tốt nhất cho bản thân cũng như củng cố thêm kiến thức để tự tin bước vào kì thi chính thức các em nhé! Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao! | SỞ GD amp ĐT LÀO CAI ĐỀ MINH HỌA GIỮA KỲ 2 TRƯỜNG THPT SỐ 2 BẢO THẮNG NĂM HỌC 2022 2023 MÔN TOÁN Khối lớp 10 Đề thi có 04 trang Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 7 0 điểm mỗi câu được 0 2 điểm Câu 1. Một hàm số y f x được cho dưới dạng bảng sau Bà Rịa Tỉnh Quảng Ninh Hải Phòng Bắc Ninh Bình Dương Vũng Tàu GRDP bình quân đầu người Triệu đồng người năm 331 1 197 6 175 170 166 Top 5 tỉnh thành có GRDP bình quân đầu người cao nhất Việt Nam năm 2022 Tập giá trị của hàm số y f x là A. 331 1 197 6 175 170 166 . B. 331 198 175 170 166 . C. Bà Rịa Vũng Tàu Quảng Ninh Hải Phòng Bắc Ninh Bình Dương . D. R . Câu 2. Tập xác định của hàm số y 3 x 4 x 2 2 là A. 5 1 . B. R 1 5 . C. 5 1 . D. R . Câu 3. Điều kiện xác định của hàm số của hàm số y 2 x 4 là A. x 2 . B. x 2 . C. x 2 . D. x 2 . 1 Câu 4. Điều kiện xác định của hàm số y là x 5 A. x 5 . B. x 5 . C. x 5 . D. x 5 . Câu 5. Trong các hàm số sau hàm số nào là hàm số bậc hai x2 x 5 A. y x3 x 2 . B. y 1 2 x . C. y . D. y 1 x x 2 . 2x 3 Câu 6. Đồ thị dưới đây là của hàm số nào A. y x3 x 2 . B. y 4 x 5 . C. y 2 x 2 4 x 6 . D. y 2 x 2 4 x 6 . Câu 7. Cho hàm số f x x 2 5 x 1 . Giá trị của hàm số f 0 bằng A. 1 . B. 1 . C. 5 . D. 6 . 2 Câu 8. Parabol y 3 x 2 x 1 có đỉnh là điểm nào dưới đây 1 2 2 1 1 2 1 2 A. I . B. I . C. I . D. I . 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 - Đề minh họa giữa kì 2 Toán 10 Câu 9. Cho hàm số y f x có đồ thị như hình bên. Khảng định nào dưới đây đúng A. Hàm số đồng biến trên khoảng 1 nghịch biến trên khoảng 1 . B. Hàm số đồng biến trên khoảng 1 nghịch biến trên khoảng 1 . C. Hàm số đồng biến trên khoảng 4 nghịch biến trên khoảng 4 . D. Hàm số đồng biến trên khoảng 4 nghịch biến trên khoảng 4 . Câu 10. Cho bảng xét dấu dưới đây. f x 0 khi nào A. x 3 2 . B. x 2 . C. x 3 2 . D. x 3 . Câu 11. Trong các biểu thức dưới đây biểu thức nào là tam thức bậc hai x2 x 2 A. A 5 x 3. B. C x 2 5 x 3. C. B 1 2 x x3 . D. D . x 3 Câu 12. Bảng xét dấu dưới đây là của tam thức bậc hai nào A. f x 2 x 2 7 x 5.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    164    9    08-12-2023
137    53    2    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.