Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Hải - truyền thống cách mạng (1940 - 1975): Phần 1

Ebook "Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Hải (1940 - 1975)" ghi lại những công lao to lớn của Đảng bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận trong suốt chặng đường đấu tranh cách mạng từ 1940 - 1975. Qua đó, lưu giữ những truyền thống vô cùng quý báu cho các thế hệ hiện nay và mai sau tiếp tục phát huy theo bước cha ông, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 1 cuốn sách tại đây nhé! |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
210    113    14    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.