Ebook Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân thành phố Đồng Xoài (1930-2018): Phần 2

Cuốn sách được nghiên cứu một cách có hệ thống quá trình đấu tranh, xây dựng và phát triển của Đảng bộ và nhân dân Đồng Xoài trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Qua đó phần nào tái hiện lại thời kỳ lịch sử cũng như công lao đóng góp to lớn của Đảng bộ và nhân dân Đồng Xoài qua từng thời kỳ lịch sử cụ thể, góp phần giáo dục lịch sử truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau, đồng thời ghi nhớ, tôn vinh công lao của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Đồng Xoài anh hùng. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách dưới đây. | PHẦN THỨ HAI ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN ĐỒNG XOÀI TRONG THỜI KỲ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1975-2018 177 178 CHƯƠNG V ĐỒNG XOÀI XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA - NHỮNG NĂM ĐẦU TIẾN HÀNH CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1975-1999 I. Xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng sau giải phóng 12 1974 - 10 1976 1. Tháo gỡ khó khăn ổn định vùng giải phóng tham gia phục vụ Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước củng cố chính quyền nhân dân Chiến thắng Đồng Xoài giải phóng hoàn toàn Quận lỵ Đôn Luân và Đường 14 tạo điều kiện thuận lợi cho Chiến dịch Phước Long thắng lợi. Ngày 26 12 1974 có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với đồng bào các dân tộc Đồng Xoài sau 20 năm chiến đấu gay go quyết liệt chống lại nhiều chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ người dân được giải phóng khỏi 8 ấp chiến lược. Đó là kết quả của sự kết hợp ba thứ quân ba mũi tiến công và tinh thần cách mạng triệt để của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Ngay sau khi Đồng Xoài được giải phóng quần chúng nhân dân rất phấn khởi vì đã thoát khỏi ách kìm kẹp của địch. Song nhiệm vụ cách mạng vẫn còn rất nặng nề vì ở nhiều nơi trên toàn miền Nam chưa được giải phóng. Mục tiêu cuối cùng của cách mạng Việt Nam chưa được thực hiện hoàn chỉnh. Tỉnh ủy Bình Phước K ủy K17 1 đã lãnh đạo nhân dân hoàn thành những công 1 K ủy K17 lúc đó gồm một số đồng chí đồng chí Lê Văn Mạo Tư Mạo - Bí thư K ủy đồng chí Đào Ba - Thường vụ phụ trách Công an đồng chí Tám Bình - 179 việc hết sức phức tạp sau khi giải phóng Đồng Xoài như ổn định xã hội xây dựng chính quyền cách mạng phát triển sản xuất và tổ chức cho nhân dân sẵn sàng đánh địch nhằm tạo tiền đề vững chắc phục vụ cho chiến dịch giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Khi mới giải phóng nhân dân Đồng Xoài rất phấn khởi nhưng cũng có tư tưởng băn khoăn lo lắng địch có thể chiếm lại trong khi ta chưa có đủ thế và lực giữ vững vùng giải phóng và không đủ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.