Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Bình Long (1946-2014): Phần 1

Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Bình Long (1946-2014): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: khái quát về miền đất, con người và truyền thống lịch sử, văn hoá; nhân dân các dân tộc Bình Long tham gia cuộc vận động giải phóng dân tộc và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; chi bộ, Đảng bộ xã Bình Long lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội và tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mời các bạn cùng tham khảo! |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    71    5    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.