Giáo trình Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô: Phần 1

Giáo trình Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô: Phần 1 gồm có 3 chương như sau: Chương 1: Đại cương về công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô; Chương 2: Công nghệ chế tạo chi tiết ô tô; Chương 3: Công nghệ chế tạo khung và thân vỏ ô tô. Mời các bạn cùng tham khảo. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    287    1    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.