Tổ chức kế toán trong các tổ chức kinh tế: Phần 1

Cuốn sách Tổ chức kế toán trong các tổ chức kinh tế: Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Chương 1: Tổng quan về tổ chức kế toán trong các đơn vị kinh tế; Chương 2: Tổ chức chứng từ kế toán; Chương 3: Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán; Chương 4: Tổ chức sổ kế toán; Chương 5: Tổ chức chế độ báo cáo kế toán; Chương 6: Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định trong các đơn vị. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
190    110    1    05-12-2023
159    245    5    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.