Thành phần loài nấm thuộc chi Aspergillus, Cladosporium, Talaromyces, Trichoderma và Umbelopsis phân lập từ đất mùn rừng thông mới ghi nhận cho khu hệ vi nấm ở Việt Nam

Nghiên cứu này nhằm phân lập, mô tả và định danh các loài nấm thuộc chi Aspergillus, Cladosporium, Talaromyces, Trichoderma và Umbelopsis trong rừng thông nhựa và thông mã vĩ ở một số tỉnh phía Bắc Việt Nam. | KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÀNH PHẦN LOÀI NẤM THUỘC CHI Aspergillus Cladosporium Talaromyces Trichoderma VÀ Umbelopsis PHÂN LẬP TỪ ĐẤT MÙN RỪNG THÔNG MỚI GHI NHẬN CHO KHU HỆ VI NẤM Ở VIỆT NAM Lê Thành Công1 Vũ Văn Định2 Đặng Như Quỳnh2 Nguyễn Thị Loan2 Phạm Quang Thu2 TÓM TẮT Nghiên cứu này nhằm phân lập mô tả và định danh các loài nấm thuộc chi Aspergillus Cladosporium Talaromyces Trichoderma và Umbelopsis trong rừng thông nhựa và thông mã vĩ ở một số tỉnh phía Bắc Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đã phân lập và định danh được 4 loài nấm thuộc chi Aspergillus 2 loài nấm thuộc chi Cladosporium 2 loài nấm thuộc chi Talaromyces 1 loài thuộc chi Trichoderma và một loài thuộc chi Umbelopsis. Đặc biệt trong 10 loài đã xác định được có 5 loài mới được ghi nhận cho khu hệ nấm ở Việt Nam đó là Aspergillus chrysellus Cladosporium halatolerans Talaromyces pinophilus Trichoderma citrinoviride và Umbelopsis angularis. Các loài trên đều có khả năng phân giải cellulose. Từ khóa Đa dạng sinh học thông nhựa thông mã vĩ vi nấm mới ghi nhận. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ7 được chủng nấm. Trong số đó định danh được chủng nấm thuộc 154 chi có 138 chi thuộc Các loài vi nấm microfungi có ý nghĩa rất lớn nấm Túi 4 chi thuộc nấm Đảm 11 chi thuộc nấm trong hệ sinh thái tự nhiên. Phần lớn chúng sống Tiếp hợp và 1 chi thuộc nấm Noãn. Các chi có tần hoại sinh trong môi trường tự nhiên và tham gia vào suất bắt gặp cao nhất Penicillium Aspergillus các chu trình vật chất đặc biệt là phân hủy xác thực Trichoderma Acremonium Fusarium Curvularia vật trả lại mùn cho đất. Nhiều loài vi nấm tạo ra các Paecilomyces Cladosporium Colletotrichum và enzyme phân giải cellulose hemicellulose lignin và Umbelopsis Hop và Katsuhiko 2010 . được sử dụng trong đời sống và nhiều ngành công nghiệp. Một công trình nghiên cứu có hệ thống về Tuy nhiên nghiên cứu thành phần loài vi nấm thành phần loài nấm sống trên đất mùn và lá mục ở sống hoại sinh trên đất mùn và lá thông mục ở Việt Việt Nam được hợp tác nghiên cứu giữa Viện Vi .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    179    1    09-12-2023
2    47    2    09-12-2023
174    59    3    09-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.