Nghiên cứu đặc điểm sử dụng các nhóm đất của huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

Bài viết Nghiên cứu đặc điểm sử dụng các nhóm đất của huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đánh giá rõ số lượng, đặc điểm, tính chất các nhóm đất của huyện làm cơ sở cho việc phát triển sản xuất trên địa bàn. | KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG CÁC NHÓM ĐẤT CỦA HUYỆN EA KAR TỈNH ĐẮK LẮK Phạm Thế Trịnh1 TÓM TẮT Huyện Ea Kar nằm ở phía Đông Nam của tỉnh ĐắkLắk diện tích tự nhiên ha chiếm 7 58 diện tích toàn tỉnh trong đó nhóm đất đỏ vàng và đất xám chiếm 81 3 diện tích tự nhiên. Bằng các phương pháp tổng hợp thống kê chồng xếp các loại bản đồ đơn tính và phương pháp đánh giá có sự tham gia của người dân kết quả đã xác định toàn huyện có 6 nhóm đất với 16 đơn vị phân loại đất. Các loại đất ở Ea kar đều chua đến rất chua pHKCl 3 4 - 5 2 . Hàm lượng chất hữu cơ tổng số các chất dinh dưỡng N P2O5 K2O tổng số và dễ tiêu tổng số cation kiềm trao đổi dung tích hấp thu cation CEC . biến động khá lớn không chỉ giữa các loại đất khác nhau mà ngay cùng một loại đất nhưng khác về địa hình thảm phủ hoặc phương thức sử dụng cũng biến động không giống nhau. Trong các nhóm đất phân bố ở huyện Ea Kar có địa hình đồi thoải độ phì mức trung bình đây là loại đất tốt thích hợp với nhiều loại cây công nghiệp lâu năm có giá trị kinh tế cao. Từ khóa Đặc điểm loại đất sử dụng đất các nhóm đất huyện Ea Kar. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ7 1987 . Do đó đến nay huyện Ea Kar vẫn chưa có tài liệu nào phản ánh toàn diện về tài nguyên đất. Với Ea Kar là một huyện nằm ở phía Đông tỉnh Đắk quan điểm cập nhật những nhận thức mới về đất Lắk diện tích tự nhiên ha chiếm 7 58 diện nhằm thống kê quỹ đất và đánh giá đúng đắn thực tích toàn tỉnh dân số người Cục Thống kê trạng về tài nguyên đất góp phần bố trí sản xuất hợp tỉnh Đắk Lắk 2019 . Do có vị trí địa lý thuận lợi tài lý khoa học có hiệu quả và phát triển bền vững. Vì nguyên đất đai đa dạng gồm 6 nhóm đất với 16 đơn vị vậy việc nghiên cứu đặc điểm sử dụng các nhóm đất phân loại đất trong đó nhóm đất đỏ vàng chiếm của huyện là rất cần thiết giúp cho huyện có những 50 40 diện tích tự nhiên Phân viện Quy hoạch và định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên đất ngày càng Thiết kế nông nghiệp miền Trung 2015 . Đây là đem lại hiệu quả cao trong phát

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.