Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Nghiên cứu và khảo sát kết quả nghiên cứu kết hợp mạng truyền thông hợp tác đa chặng trong môi trường vô tuyến nhận thức

Mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu và khảo sát kết quả nghiên cứu kết hợp mạng truyền thông hợp tác đa chặng trong môi trường vô tuyến nhận thức" là nghiên cứu phối hợp công nghệ truyền thông hợp tác đa chặng vào trong mạng CR. Nút Relay sử dụng kỹ thuật Khuếch đại và chuyển tiếp (AF) hoặc Giải mã và chuyển tiếp (DF) để chuyển dữ liệu. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU VÀ KHẢO SÁT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KẾT HỢP MẠNG TRUYỀN THÔNG HỢP TÁC ĐA CHẶNG TRONG MÔI TRƯỜNG VÔ TUYẾN NHẬN THỨC Ngành TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH Giảng viên hướng dẫn TS. TRẦN THIÊN THANH Sinh viên thực hiện ĐOÀN KIM THÀNH MSSV 1651150033 Lớp KM16 TP. Hồ Chí Minh 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN ĐOÀN KIM THÀNH NGHIÊN CỨU VÀ KHẢO SÁT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KẾT HỢP MẠNG TRUYỀN THÔNG HỢP TÁC ĐA CHẶNG TRONG MÔI TRƯỜNG VÔ TUYẾN NHẬN THỨC CHUYÊN NGÀNH TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGƯỜI HƯỚNG DẪN TS. TRẦN THIÊN THANH TP. HỒ CHÍ MINH Năm 2020 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tp. Hồ Chí Minh ngày tháng năm Giảng viên hướng dẫn TS. Trần Thiên Thanh NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tp. Hồ Chí Minh ngày tháng năm Giảng viên phản biện LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng bài báo cáo thực tập tốt nghiệp này được tôi tự thực hiện trong khả năng của mình không sao chép nội dung từ các nguồn khác dưới bất kỳ hình thức nào. Thông qua quá trình tìm kiếm tài liệu đọc hiểu và nắm bắt được nội dung của tài liệu kết hợp với các kiến thức cá nhân và nhận được sự chỉ dẫn của giáo viên hướng dẫn tôi đã hình thành nên nội dung của bài báo cáo này. Do đó tôi sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung được ghi trong bài báo cáo này. Sinh viên thực hiện Đoàn Kim Thành MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT . I DANH MỤC HÌNH ẢNH . II LỜI NÓI ĐẦU . III CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN MẠNG TRUYỀN THÔNG HỢP TÁC . 1 GIỚI THIỆU . 1 TRUYỀN THÔNG HỢP TÁC . 2 Khuếch đại và chuyển tiếp AF . 3 Giải mã và chuyển tiếp DF . 5 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 . 6 CHƯƠNG 2 GIỚI THIỆU VỀ VÔ TUYẾN NHẬN THỨC VÀ TRUYỀN THÔNG HỢP TÁC TRONG MẠNG VÔ TUYẾN NHẬN THỨC . 7 GIỚI THIỆU . 7 VÔ TUYẾN NHẬN THỨC . 7 Khái niệm vô .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.