Luận văn tốt nghiệp Kinh tế vận tải: Đánh giá hiệu quả hoạt đông giao vận tại HUB HMH của Công ty TNHH giao hàng Flex Speed năm 2021

Luận văn "Đánh giá hiệu quả hoạt đông giao vận tại HUB HMH của Công ty TNHH giao hàng Flex Speed năm 2021" tập hợp cơ sở lý luận cơ bản về dịch vụ logistics trong thương mại điện tử, giao hàng chặng cuối, logistics ngược và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua đó, đánh giá thực trạng hoạt động giao vận của HUB trong hai năm gần đây, từ đó nghiên cứu được những xu hướng, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của doanh nghiệp trong lĩnh vực này. | BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI KHOA KINH TẾ VẬN TẢI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIAO VẬN TẠI HUB HMH CỦA CÔNG TY TNHH GIAO HÀNG FLEX SPEED NĂM 2021 NGÀNH KHAI THÁC VẬN TẢI CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ LOGISTICS VÀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC Giảng viên hướng dẫn Ths. Nguyễn Thành Luân Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị My Ny MSSV 1854030047 Lớp QL18A Khóa 2018 2022 06 2022 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI KHOA KINH TẾ VẬN TẢI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIAO VẬN TẠI HUB HMH CỦA CÔNG TY TNHH GIAO HÀNG FLEX SPEED NĂM 2021 NGÀNH KHAI THÁC VẬN TẢI CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ LOGISTICS VÀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC Giảng viên hướng dẫn Ths. Nguyễn Thành Luân Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị My Ny MSSV 1854030047 Lớp QL18A Khóa 2018 2022 06 2022 Khoa KINH TẾ VẬN TẢI Bộ môn Quản trị logistics amp vận tải đa phương thức PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 1. Họ và tên sinh viên nhóm sinh viên được giao đề tài sĩ số trong nhóm Nguyễn Thị My Ny MSSV 1854030047 Lớp QL18A Ngành Khai thác vận tải Chuyên ngành Quản trị logistics amp vận tải đa phương thức 2. Tên đề tài ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIAO VẬN TẠI HUB HMH CỦA CÔNG TY TNHH GIAO HÀNG FLEX SPEED NĂM 2021 3. Các dữ liệu ban đầu . . . . 4. Các yêu cầu chủ yếu . . . 5. Kết quả tối thiểu phải có . . Ngày giao đề tài Ngày nộp báo cáo . TP. HCM ngày tháng năm Giảng viên hướng dẫn Ký và ghi rõ họ tên ThS. Nguyễn Thành Luân TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN Ký và ghi rõ họ tên Ký và ghi rõ họ tên Khoa Kinh tế vận tải Bộ môn Quản trị logistics amp vận tải đa phương thức BẢN NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 1. Họ và tên sinh viên nhóm sinh viên được giao đề tài sĩ số trong nhóm Nguyễn Thị My Ny MSSV 1854030047 Lớp QL18A Ngành Khai thác vận tải Chuyên ngành Quản trị logistics amp Vận tải đa phương thức 2. Tên đề tài ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIAO VẬN TẠI HUB HMH CỦA CÔNG TY TNHH GIAO HÀNG FLEX SPEED NĂM 2021 3. Tổng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
373    70    1    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.