Ebook Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị (1954-1975): Phần 1 (Tập 2)

Cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị (1954-1975), Tập 2" đã khắc họa rõ nét chặng đường 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên mảnh đất Quảng Trị đầy hy sinh gian khổ nhưng cũng vô cùng vẻ vang, oanh liệt dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Quảng Trị và Đảng ủy khu vực Vĩnh Linh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây! | CHỈ ĐẠO CHỈNH LÝ TÁI BẢN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ NHIỆM KỲ 2015-2020 BAN CHỈ ĐẠO CHỈ ĐẠO NỘI DUNG NGUYỄN VĂN HÙNG BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh ủy NHIỆM KỲ 1995-2000 Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trưởng ban PHẠM ĐỨC CHÂU CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phó Trưởng ban từ tháng 6 2018 đến tháng 3 2019 NGUYỄN TR NH Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy NGUYỄN ĐỨC CHÍNH Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh NGUYỄN ĐĂNG TAM Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phó Trưởng ban từ tháng 6 2018 đến tháng 01 2020 NGUYỄN ĐĂNG QUANG Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phó Trưởng ban BAN BIÊN SOẠN HỒ ĐẠI NAM PHAN THANH SƠN Chủ biên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy LÊ THỊ HỒNG Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phó Trưởng ban NGUYỄN THỊ THU H PHAN VĂN PHỤNG Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thành viên LÊ QUANG CHIẾN Tỉnh ủy viên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thành viên LÊ THỊ HỒNG Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thành viên BAN BIÊN SOẠN CHỈNH LÝ TÁI BẢN LỜI NH XUẤT BẢN HỒ ĐẠI NAM Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trưởng Ban LÊ THỊ HỒNG Q uảng Trị là vùng đất lịch sử vùng đất anh hùng nơi có dòng sông Bến Hải - giới tuyến quân sự tạm thời giữa hai miền Nam - Bắc đã chứng kiến nỗi đau chia cắt đất nước ròng Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy rã 21 năm. Đây cũng là nơi thắp lên hy vọng và niềm tin bất diệt Phó Trưởng Ban Chủ biên về độc lập thống nhất và tương lai tươi sáng của Tổ quốc. NGUYỄN THỊ THU H Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh nhân dân Quảng Trị đã Trưởng Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng cùng cả nước đứng lên giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thành viên Tám năm 1945 kiên cường anh dũng vượt qua mọi khó khăn NGUYỄN NGỌC TUẤN gian khổ đấu tranh và giành chiến thắng trong các cuộc chiến Chuyên viên Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng tranh xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Sau ngày đất Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thành viên nước hoàn toàn thống nhất

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.