Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Kiểm soát và tài trợ rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng (VP Bank), chi nhánh Đà Nẵng

Luận văn "Kiểm soát và tài trợ rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng (VP Bank), chi nhánh Đà Nẵng" trình bày cơ sở lý luận về kiểm soát và tài trợ rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại; thực trạng kiểm soát và tài trợ rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), chi nhánh Đà Nẵng; giải pháp kiểm soát và tài trợ rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), chi nhánh Đà Nẵng. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
58    48    1    30-11-2023
167    65    2    30-11-2023
34    49    2    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.