Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 11 năm 2022-2023 - Trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên

Nhằm giúp các bạn học sinh có cơ hội đánh giá lại lực học của bản thân cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề của giáo viên. Mời các bạn và quý thầy cô cùng tham khảo "Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 11 năm 2022-2023 - Trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên". Chúc các em thi tốt. | TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC KIỂM TRA GIỮA KÌ II- NĂM HỌC 2022 - 2023 QUYẾN MÔN VẬT LÍ 11 TỔ VẬT LÍ - CÔNG NGHỆ Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian phát đề - Đề gồm có 02 trang Họ và tên . Lớp Mã đề 103 I PHẦN TRẮC NGHIỆM 7 điểm Câu 1. Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian và A. tác dụng lực đẩy lên các vật đặt trong . tác dụng lực điện lên điện tích. C. tác dụng lực từ lên nam châm và dòng . tác dụng lực hút lên các vật. Câu 2. Một đoạn dây có dòng điện được đặt trong một từ trường đều. Để độ lớn lực từ tác dụng lên dây đạt cực tiểu thì độ lớn góc giữa véctơ phần tử dòng điện và véctơ cảm ứng từ phải bằng A. 900 B. 00. C. 600 D. 300 Câu 3. Suất điện động cảm ứng là suất điện động A. sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch . được sinh bởi nguồn điện hóa học. C. được sinh bởi dòng điện cảm . sinh ra dòng điện trong mạch kín. Câu 4. Điều nào sau đây không đúng khi nói về hệ số tự cảm của ống dây A. phụ thuộc tiết diện . có đơn vị là H henry . C. phụ thuộc vào số vòng dây của . không phụ thuộc vào môi trường xung quanh. Câu 5. Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ do sự biến thiên từ thông qua mạch gây ra bởi A. sự chuyển động của nam châm với . sự chuyển động của mạch với nam châm. C. sự biến thiên từ trường Trái . sự biến thiên của chính cường độ điện trường trong mạch. Câu 6. Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau một khoảng cố định 42cm. Dây thứ nhất mang dòng điện 3 A dây thứ hai mang dòng điện 1 5 A nếu hai dòng điện cùng chiều những điểm mà tại đó cảm ứng từ bằng 0 nằm trên đường thẳng A. trong mặt phẳng và song song với I1 I2 nằm ngoài khoảng giữa hai dòng điện cách I2 14cm. B. song song với I1 I2 và cách I2 20cm. C. nằm giữa hai dây dẫn trong mặt phẳng và song song với I1 I2 cách I2 14cm. D. song song với I1 I2 và cách I1 28cm. Câu 7. Trong một mạch kín dòng điện cảm ứng xuất hiện khi A. mạch điện được đặt trong một từ trường . trong mạch có một nguồn điện. C. mạch điện được đặt trong .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    51    2    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.