Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Địa lí lớp 11 năm 2022-2023 - Trường THPT Nguyễn Huệ, Quảng Nam

Với “Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Địa lí lớp 11 năm 2022-2023 - Trường THPT Nguyễn Huệ, Quảng Nam” được chia sẻ dưới đây, các bạn học sinh được ôn tập, củng cố lại kiến thức đã học, rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải bài tập để chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt được kết quả mong muốn. Mời các bạn tham khảo đề cương! | ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 NĂM HỌC 2022-2023 Môn Địa lí 11 nghiệm Bài 1 SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI. Câu 1 Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là xuất hiện và phát triển nhanh chóng A. công nghiệp điện . công nghiệp dệt may. nghệ cao. D. công nghiệp cơ khí. Câu 2 Một số nước và vùng lãnh thổ đã trải qua quá trình công nghiệp hóa và đạt được trình độ nhất định về công nghiệp gọi chung là các nước nghiệp mới. B. phát triển. C. công nghiệp. D. đang phát triển. Câu 3 Chưa hoàn thành quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa có cơ cấu kinh tế còn lạc hậu là nhóm nước phát triển. B. công nghiệp mới. C. công nghiệp. D. phát triển. Câu 4 Quốc gia nào sau đây ở Châu Phithuộc nhóm nước NiCs Phi. B. Ai Cập. C. An-giê-ri. D. Công- gô. Câu 5 Nước nào sau đây thuộc nhóm nước công nghiệp mới NICs A. Việt Nam. . C. Thái Lan. D. Ấn Độ. Câu 6 Ở các nước phát triển lao động chủ yếu tập trung vào ngành nào dưới đây A. Công nghiệp. B. Nông nghiệp. vụ. D. Lâm nghiệp. Câu 7 Các nước phát triển có đặc điểm gì A. GDP bình quân đầu người cao chỉ số HDI thấp. B. Đầu tư ra nước ngoài ít chỉ số HDI cao. C. GDP bình quân đầu người thấp chỉ số HDI thấp. tư nước ngoài nhiều chỉ số HDI cao. Câu 8 Bốn công nghệ trụ cột của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại là A. sinh học thông tin năng lượng và biển. học thông tin năng lượng và vật liệu. C. sinh học thông tin năng lượng và tự động. D. sinh học thông tin năng lượng và điện tử. Câu 9 Nền kinh tế tri thức được dựa trên A. tri thức và kinh nghiệm cổ truyền. B. kĩ thuật và kinh ngiệm cổ truyền. C. công cụ và kinh nghiệm cổ truyền. thức kĩ thuật và công nghệ cao. Câu 10 Dựa vào tiêu chí nào sau đây để phân chia thế giới thành các nhóm nước phát triển và đang phát triển độ phát triển kinh tế - xã hôi. B. Đặc điểm tự nhiên dân cư và xã hội. C. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
67    325    7    01-12-2023
6    53    2    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.