Ebook Nhật ký trong tù - Hồ Chí Minh: Phần 1

Nhật ký trong tù là tập thơ bằng chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong những ngày Người bị chính quyền địa phương của Tưởng Giới Thạch bắt giam trái phép từ tháng 8-1942 đến tháng 9-1943, khi Người đi công tác sang Trung Quốc. Đây là một văn kiện lịch sử quan trọng, đồng thời là một tác phẩm văn học lớn thể hiện tư tưởng, tình cảm của người anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam và có tác dụng giáo dục sâu sắc đối với nhiều thế hệ người Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 dưới đây! | NHẬT KÝ TRONG TÙ 2 3K5H Mã số CTQG-2014 HỒ CHÍ MINH NHẬT KÝ TRONG TÙ Tái bản NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT HÀ NỘI - 2015 4 LỜI NHÀ XUẤT BẢN Nhật ký trong tù là tập thơ bằng chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong những ngày Người bị chính quyền địa phương của Tưởng Giới Thạch bắt giam trái phép từ tháng 8-1942 đến tháng 9-1943 khi Người đi công tác sang Trung Quốc. Đây là một văn kiện lịch sử quan trọng đồng thời là một tác phẩm văn học lớn thể hiện tư tưởng tình cảm của người anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam và có tác dụng giáo dục sâu sắc đối với nhiều thế hệ người Việt Nam. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói Tập thơ Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một kho tàng 6 về biết bao khía cạnh của cuộc đời con người và nghệ thuật mà sự phong phú còn cần được tiếp tục nghiên cứu. Nội dung sách bao gồm bản dịch âm Hán - Việt và cả phần dịch nghĩa dịch thơ tập thơ in theo Hồ Chí Minh Toàn tập xuất bản lần thứ ba Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật Hà Nội 2011 . Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc. Tháng 1 năm 2015 NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT 7 Bài 1 Thân thể tại ngục trung Tinh thần tại ngục ngoại Dục thành đại sự nghiệp Tinh thần cánh yếu đại1. Thân thể ở trong ngục Tinh thần ở ngoài ngục Muốn nên sự nghiệp lớn Tinh thần càng phải cao. Thân thể ở trong lao Tinh thần ở ngoài lao Muốn nên sự nghiệp lớn Tinh thần càng phải cao. NAM TRÂN dịch 1. Trong nguyên bản bốn câu thơ này không có đầu đề chép ở ngoài bìa tập Ngục trung nhật ký cùng hình vẽ hai tay bị xiềng có lẽ được tác giả coi như một lời đề từ cho toàn tập BT . 8 Bài 2 KHAI QUYỂN Lão phu nguyên bất ái ngâm thi Nhân vị tù trung vô sở vi Liêu tá ngâm thi tiêu vĩnh nhật Thả ngâm thả đãi tự do thì. MỞ ĐẦU TẬP NHẬT KÝ Già này vốn không thích ngâm thơ Nhân vì trong ngục không có gì làm Hãy mượn việc ngâm thơ cho qua ngày dài Vừa ngâm vừa đợi ngày tự do. Ngâm thơ ta vốn không ham Nhưng vì trong ngục biết làm chi đây Ngày .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.