Sự tham gia của cha mẹ trong giáo dục khoa học cho trẻ mẫu giáo

Bài viết Sự tham gia của cha mẹ trong giáo dục khoa học cho trẻ mẫu giáo trình bày kết quả nghiên cứu sự tham gia của cha mẹ trong giáo dục khoa học cho trẻ mẫu giáo. Kết quả điều tra bằng bảng hỏi trên 50 giáo viên và 35 cha mẹ tại Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho thấy tất cả giáo viên và cha mẹ nhận thức đầy đủ về vai trò và ý nghĩa của giáo dục khoa học và sự tham gia của cha mẹ trong giáo dục khoa học cho trẻ mẫu giáo. | HNUE JOURNAL OF SCIENCE DOI Educational Sciences 2022 Volume 67 Issue 4A pp. 160-168 This paper is available online at http SỰ THAM GIA CỦA CHA MẸ TRONG GIÁO DỤC KHOA HỌC CHO TRẺ MẪU GIÁO Nguyễn Thị Yến Nhi1 Trần Viết Nhi2 và Nguyễn Tuấn Vĩnh2 Trường Mầm non Sơn Ca Thành phố Huế Thừa Thiên Huế 1 2 Khoa Giáo dục Mầm non Trường Đại học Sư phạm Đại học Huế Tóm tắt. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu sự tham gia của cha mẹ trong giáo dục khoa học cho trẻ mẫu giáo. Kết quả điều tra bằng bảng hỏi trên 50 giáo viên và 35 cha mẹ tại Thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế cho thấy tất cả giáo viên và cha mẹ nhận thức đầy đủ về vai trò và ý nghĩa của giáo dục khoa học và sự tham gia của cha mẹ trong giáo dục khoa học cho trẻ mẫu giáo. Hầu hết cha mẹ tham gia giáo dục khoa học cho trẻ mẫu giáo ở những mức độ khác nhau. Các biện pháp tăng cường sự tham gia của cha mẹ cũng thường xuyên được thực hiện. Có sự tương quan giữa nhận thức của giáo viên và cha mẹ với mức độ tham gia và các biện pháp tăng cường sự tham gia của cha mẹ. Một số hạn chế của nghiên cứu cũng được trình bày trong bài viết này. Từ khóa giáo dục khoa học giáo viên mẫu giáo cha mẹ sự tham gia. 1. Mở đầu Chất lượng giáo dục mầm non GDMN được đặc trưng bởi mức độ của sự tương tác và tham gia cao của gia đình GĐ trẻ 1 vì vậy các mô hình giáo dục hướng đến trẻ nhỏ nhất thiết phải có sự tham gia của cha mẹ. Sự tham gia của GĐ bao gồm các hoạt động và hành vi kết nối hỗ trợ trẻ em theo bằng cách tương tác có mục đích hướng đến việc học tập có ý nghĩa và kết quả về tình cảm 2 . Sự tham gia đó sẽ gắn liền với những kết quả tích cực bao gồm cả về phát triển nhận thức thái độ và hành vi của trẻ 3 . Giáo dục khoa học GDKH có vai trò quan trọng giúp trẻ phát triển nhận thức và góp phần giáo dục phát triển toàn diện nhân cách trẻ em lứa tuổi mầm non MN . Thông qua GDKH trẻ được thỏa mãn nhu cầu khám phá phát triển các kĩ năng nhận thức và mở rộng hiểu biết về thế giới xung quanh. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
116    250    24    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.