Nghiên cứu mức độ nhiễm ký sinh trùng Nematopsis sp. trên một số nhuyễn thể hai mảnh vỏ nuôi tại Quảng Ninh và đề xuất biện pháp phòng chống

Bài viết nghiên cứu mức độ nhiễm ký sinh trùng Nematopsis sp. trên một số nhuyễn thể hai mảnh vỏ nuôi tại Quảng Ninh và đề xuất biện pháp phòng chống. Từ năm 2012 đến năm 2016, các công bố về Nematopsis sp. như một nguyên nhân tiềm ẩn cho sự suy giảm sức khỏe của các nguồn động vật có vỏ trên toàn thế giới. | KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ NHIỄM KÝ SINH TRÙNG Nematopsis SP. TRÊN MỘT SỐ NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ NUÔI TẠI QUẢNG NINH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG Nguyễn Thị Quỳnh1 Thái Thanh Bình1 Ngô Thị Mai Hương1 Bùi Thị Thương2 Lê Thị Huyền Trang2 Trương Văn Thượng1 TÓM TẮT Nghiên cứu ký sinh trùng KST Nematopsis sp. trên các đối tượng nhuyễn thể hai mảnh vỏ nuôi chủ yếu ở Quảng Ninh ngao giá hàu Thái Bình Dương TBD hàu cửa sông ngao Bến Tre được thực hiện từ tháng 6 2020 - 7 2022. Đợt 1 từ tháng 6 2020 - 5 2021 đợt 2 từ tháng 7 2021 - 7 2022. Tần suất thu mẫu của đợt 1 là 10 hộ nuôi đối tượng tháng đợt 2 tiến hành thu mẫu tại hộ chọn làm mô hình nuôi thử nghiệm biện pháp phòng chống bệnh và địch hại trên nhuyễn thể nuôi. Tổng mẫu hàu TBD hàu cửa sông tiến hành nghiên cứu là 435 mẫu đối tượng ngao Bến Tre ngao giá tiến hành kiểm tra 450 con đối tượng. Kết quả có 3 đối tượng nhiễm Nematopsis sp. là ngao giá hàu TBD hàu cửa sông ngao Bến Tre không phát hiện nhiễm. Tỷ lệ nhiễm của các đối tượng cao nhất là 100 cường độ nhiễm cao nhất ở hàu cửa sông là 379 bào nang cm2 mang các tháng nhiễm từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau. Ngao hàu nhiễm bệnh nặng có dấu hiệu nhiều đốm trắng phồng rộp ở mang màng áo ngao hàu nhiễm bệnh còi chậm lớn có hiện tượng chết ở thời điểm mức độ nhiễm cao. Giải pháp phòng chống là chọn giống chọn vị trí nuôi giảm mật độ nuôi chọn mùa vụ thực hiện loại bỏ địch hại trong quá trình nuôi. Từ khóa Bào nang ký sinh trùng nhuyễn thể hai mảnh vỏ phòng chống bệnh. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 5 triển để nuôi các loài nhuyễn thể 2 . Tuy nhiên trong những năm gần đây khi nuôi trồng các loài Nhuyễn thể hai mảnh vỏ là một trong những nhuyễn thể hai mảnh vỏ phát triển nhanh chóng loài nuôi quan trọng có giá trị kinh tế cao được cũng đi kèm với các rủi ro như chưa kiểm soát tốt nuôi phổ biến trên thế giới. Sản lượng toàn cầu của được nguồn gốc con giống môi trường nuôi thị hai mảnh vỏ biển để tiêu thụ cho con người là hơn trường tiêu thụ và đặc biệt là dịch bệnh

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.