Tranh vẽ về lịch sử Việt Nam (Bộ mỏng): Tập 51 - Chúa Hiền chúa Nghĩa

Những nội dung được truyền tải trong tập 51 của bộ Lịch sử Việt Nam bằng tranh "Chúa Hiền chúa Nghĩa" là khi còn là Thế tử, chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần đã lập nên nhiều chiến công vô cùng hiển hách: phá giặc Ô Lan ở cửa Eo, phá quân Trịnh nơi sông Gianh. Nối nghiệp chúa Thượng, Hiền vương Nguyễn Phúc Tần được xem là người chăm lo chính sự, chú trọng người tài, xa rời nữ sắc. Không những vậy, người còn mở mang nhiều vùng đất mới, các kênh Trung Đan, Mai Xá được khơi đào, phát triển ngoại thương, bớt lao dịch giảm thuế khóa, . Bờ cõi vô sự, thóc lúa được mùa. | Hình vẽ do phòng vẽ Lịch sử Việt Nam bằng tranh thực hiện Họa sĩ thể hiện Lê Phi Hùng BIỂU GHI BIÊN MỤC TRƯỚC XUẤT BẢN ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI THƯ VIỆN KHTH General Sciences Library Cataloging-in-Publication Data Lê Văn Năm Chúa Hiền chúa Nghĩa Lê Văn Năm minh họa Lê Phi Hùng. - . Hồ Chí Minh Trẻ 2013. 94 tr. 20 cm. - Lịch sử Việt Nam bằng tranh . 1. Nguyễn Phúc Tần 1620-1687 - Sách tranh. 2. Việt Nam - Lịch sử - Nguyễn Phúc Tần 1648-1687 - Sách tranh. I. Ts Lịch sử Việt Nam bằng tranh. 1. Nguyễn Phúc Tần 1620-1687 - Pictorial works. 2. Vietnam - History - Nguyễn Phúc Tần 1648-1687 - Pictorial works. - dc 22 L433-N17 LỜI GIỚI THIỆU Khi còn là Thế tử chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần đã lập nên nhiều chiến công vô cùng hiển hách phá giặc Ô Lan ở cửa Eo phá quân Trịnh nơi sông Gianh. Nối nghiệp chúa Thượng Hiền vương Nguyễn Phúc Tần được xem là người chăm lo chính sự chú trọng người tài xa rời nữ sắc. Không những vậy người còn mở mang nhiều vùng đất mới các kênh Trung Đan Mai Xá được khơi đào phát triển ngoại thương bớt lao dịch giảm thuế khóa . Bờ cõi vô sự thóc lúa được mùa. Chúa Hiền mất công tử trưởng của chúa Hiền mất sớm công tử Nguyễn Phúc Trăn nhận nghiệp lớn. Chúa Nguyễn Phúc Trăn là người yêu kẻ sĩ trọng nhân tài và thương dân. Khi lên kế nghiệp ngài giảm nhẹ hình phạt xâu thuế miễn một nửa thuế ruộng mới khai hoang. Nhân dân đương thời thương mến thường gọi ngài là chúa Nghĩa chúa Ngãi . Những nội dung trên được truyền tải trong tập 51 của bộ Lịch sử Việt Nam bằng tranh Chúa Hiền - Chúa Nghĩa phần lời do Lê Văn Năm biên soạn phần hình ảnh do Lê Phi Hùng thể hiện. Nhà xuất bản Trẻ xin trân trọng giới thiệu tập 51 của bộ Lịch sử Việt Nam bằng tranh. NHÀ XUẤT BẢN TRẺ Nguyễn Phúc Tần sinh năm Canh Thìn 1620 và là con trai thứ hai của chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan. Nối ngôi chúa năm 29 tuổi ông đã góp phần mở rộng lãnh thổ nước ta về phương nam khuyến khích dân khai hoang mở đất mở mang đường xá phát triển kinh tế. Sau khi ông mất người con thứ là

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.