Giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Triều Tiên thế kỉ XVI – XVIII

Bài viết Giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Triều Tiên thế kỉ XVI – XVIII tìm hiểu giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Triều Tiên thông qua các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ và xướng họa thơ văn của sứ thần Việt Nam và Triều Tiên trên đất Trung Hoa. Những hoạt động giao lưu văn hóa được biểu hiện cụ thể thông qua: giao lưu thơ, văn giữa các sứ thần; trao đổi về chế độ chính trị, lịch sử, địa lí, phong tục tập quán; giới thiệu bức tranh thiên nhiên của hai nước, . | HNUE JOURNAL OF SCIENCE DOI Social Sciences 2022 Volume 67 Issue 3 pp. 61-71 This paper is available online at http GIAO LƯU VĂN HÓA GIỮA VIỆT NAM VÀ TRIỀU TIÊN THẾ KỈ XVI XVIII Nguyễn Thị Thu Thủy1 và Nguyễn Thị Hồng Vân2 1 Khoa Lịch sử Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Trường THCS và THPT Marie Curie Hà Nội Tóm tắt. Việt Nam và Triều Tiên tuy ngăn cách về địa lý nhưng do cùng tiếp nhận ảnh hưởng của văn minh Trung Quốc nên từ góc độ lịch sử - văn hóa Việt Nam và Triều Tiên đã có những giao lưu khá sớm đặc biệt là những trao đổi về văn hóa. Trong đó các cuộc gặp gỡ của các sứ thần Việt Nam và Triều Tiên trên đất Trung Hoa là mối lương duyên quan trọng thúc đẩy giao lưu và hiểu biết văn hóa của hai nước. Bên cạnh đó việc cùng chịu ảnh hưởng của văn minh Trung Hoa và ràng buộc về quan hệ triều cống với các triều đại quân chủ ở Trung Hoa khiến cho Việt Nam và Triều Tiên có nhiều mối tương thông về lịch sử và văn hóa. Bài viết này tìm hiểu giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Triều Tiên thông qua các cuộc tiếp xúc gặp gỡ và xướng họa thơ văn của sứ thần Việt Nam và Triều Tiên trên đất Trung Hoa. Những hoạt động giao lưu văn hóa được biểu hiện cụ thể thông qua giao lưu thơ văn giữa các sứ thần trao đổi về chế độ chính trị lịch sử địa lí phong tục tập quán giới thiệu bức tranh thiên nhiên của hai nước . Từ khóa giao lưu văn hóa Việt Nam Triều Tiên. 1. Mở đầu Việt Nam và Triều Tiên tuy ngăn cách về địa lý nhưng do cùng tiếp nhận ảnh hưởng của văn minh Trung Quốc nên từ góc độ lịch sử - văn hóa Việt Nam và Triều Tiên đã có những giao lưu khá sớm đặc biệt là những trao đổi về văn hóa. Trong đó các cuộc gặp gỡ của các sứ thần Việt Nam và Triều Tiên trên đất Trung Hoa là một trong những hoạt động quan trọng thúc đẩy giao lưu và hiểu biết văn hóa của hai nước. Nghiên cứu về mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc dù được quan tâm nhất là kể từ khi Việt Nam và Hàn Quốc chính thức đặt quan hệ ngoại giao vào năm 1992 nhưng nghiên cứu về .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.