Bài giảng Lịch sử lớp 11 bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối TK XIX - đầu TK XX) - Trường THPT Bình Chánh

Bài giảng 'Lịch sử lớp 11 bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối TK XIX - đầu TK XX)" được biên soạn với bao gồm các nội dung chính sau đây: Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào Đông Nam Á; Phong trào chống thực dân Hà Lan và Inđônêxia; Phong trào đấu tranh của nhân dân Campuchia; . Để nắm chi tiết nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng. | TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH TỔ LỊCH SỬ KHỐI 11 Về địa lí Rộng 4 5 triệu km Có 11 nước Dân số 528 triệu người 2000 trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào ĐNÁ Nguyên nhân Nguyên nhân chủ nghĩa thực dân xâm lược ĐNÁ -Nhu cầu thị trường nên các nước tư bản đẩy mạnh xâm lược -Đông Nam Á khu vực rộng lớn có vị trí chiến lược quan trọng giàu tài nguyên nền văn hóa lâu đời -Giữa TK XIX chế độ phong kiến ở các nước khủng hoảng suy nước đều bị xâm lược trừ Xiêm Qúa trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào Đông Nam Á Tên các nước Thực dân Thời gian hoàn thành xâm lược Đông Nam Á xâm lược Bồ Đào Nha Giữa TK XIX Hà Lan đã hoàn thành quá trình Tây Ban Nha Indonesia xâm lược và đặt ách thống trị Hà Lan Tây Ban - Giữa thế kỉ XVI bị Tây Ban Nha thống trị Philippines Nha Mỹ - Sau chiến tranh Mỹ - TBN 1899 -1902 Philipines trở thành thuộc địa của Mỹ Miến Điện Anh 1885 Malaysaia Anh Đầu TK XX Việt Nam Lào Pháp Cuối thế kỉ XIX Campuchia Xiêm Anh Pháp là nước duy nhất vẫn giữ được độc tranh chấp lập Thái Lan LƯỢC ĐỒ ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX ĐNA cuối Hương Cảng A thế kỉ XIX- Lào Ma Cao B đầu thế kỉ P Miến Phi-lip-pin XX Điện A VIỆT NAM P T Campuchia P MÃ LAI CHÚ THÍCH A MÃ LAI A A - Thuộc địa Anh In-đô-nê-xi P- Thuộc địa Pháp a H H- Thuộc địa Hà Lan T- Thuộc địa Tây Ban Nha B- Thuộc địa Bồ Đào Nha Ti-mo B trào chống thực dân Hà Lan và In đô nê xi a trào chống thực dân ở Phi lip pin 2 3 sgk trào đấu tranh chống thực dân P ở Campuchia và lào Hoàn cảnh nào dẫn đến phong trào đấu tranh ở Căm puchia và Lào -Thế kỉ XIX chế độ phong kiến ở Lào Campuchia đều suy yếu và bị Pháp biến thành thuộc địa. -Ách thống trị nô dịch tàn bạo của chủ nghĩa thực dân Pháp làm bùng lên phong trào đấu tranh ở Lào và Campuchia Phong trào đấu tranh ở Lào và Campuchia diễn ra như thế nào Gv hướng dẫn hs lập bảng sau Phong trào đấu tranh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    52    2    07-12-2023
2    45    1    07-12-2023
12    55    1    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.