Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Hóa học: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây Bon bo (Alpinia blepharocalyx K. Schum) và cây Cát sâm (Millettia speciosa Champ.) ở Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của luận án "Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây Bon bo (Alpinia blepharocalyx K. Schum) và cây Cát sâm (Millettia speciosa Champ.) ở Việt Nam" là sử dụng các dung môi thích hợp để chiết chọn lọc, thu được hỗn hợp các hợp chất từ thân rễ, hạt cây Bon bo (Alpinia blepharocalyx) và từ thân rễ cây Cát sâm (Millettia speciosa Champ.); Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất trong hạt, thân rễ cây Bon bo (Alpinia blepharocalyx) và thân rễ cây Cát sâm (Millettia speciosa Champ.); Thử hoạt tính sinh học của một số hợp chất phân lập được. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ HƢỜNG NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CÂY BON BO Alpinia blepharocalyx K. Schum VÀ CÂY CÁT SÂM Millettia speciosa Champ. Ở VIỆT NAM Chuyên ngành HÓA HỮU CƠ Mã số 9440114 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÓA HỌC Vinh - 2022 Công trình đƣợc hoàn thành tại Trƣờng Đại học Vinh Ngƣời hƣớng dẫn khoa học 1. . Trần Đình Thắng 2. . Ngô Xuân Lƣơng Phản biện 1 . Phạm Quốc Long Phản biện 2 . Đỗ Quang Huy Phản biện 3 TS. Lê Mai Hoa Luận án sẽ đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng đánh giá luận án cấp Trƣờng họp tại Trƣờng Đại học Vinh vào hồi .giờ ngày tháng năm 2022 Có thể tìm hiểu luận án tại thƣ viện 1. Thƣ viện Quốc gia Hà Nội 2. Trung tâm Thông tin - Thƣ viện Nguyễn Thúc Hào Trƣờng Đại học Vinh MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong những năm gần đây đã có nhiều cây thuốc quý y học cổ truyền là đối tượng nghiên cứu thực nghiệm và nghiên cứu lâm sàng để điều trị ung thư qua đó hàng loạt dược chất mới được phát hiện trong đó có rất nhiều chất có triển vọng lớn trở thành các chất dẫn đường. Ngoài ra các hợp chất có hoạt tính sinh học có nguồn gốc tự nhiên có thể được sử dụng trực tiếp trong y học nhiều hợp chất khác được sử dụng như con đường chất lượng hoặc đại phân tử trong quá trình tổng hợp và bán tổng hợp thuốc. Cây Bon bo Alpinia blepharocalyx K. Schum thuộc chi Riềng Alpinia - họ Gừng Zingiberaceae nó được sử dụng trong dân gian làm thuốc chữa các loại bệnh như thấp khớp đau lưng đau tức ngực đau dạ dày. Từ các bộ phận khác nhau của chi riềng người ta đã thu được tinh dầu và phân lập được nhiều hợp chất thuộc các lớp như flavonoid tecpenoit diarylheptanoid Cây Cát sâm Millettia speciosa Champ. còn có tên khác như Sâm nam Sâm sắn thuộc chi Millettia họ Đậu Fabaceae . Cát sâm là loài cây thuốc quý theo các nghiên cứu trong và ngoài nước củ Cát sâm Millettia speciosa Champ. có tác dụng như bồi bổ tăng cường sức khỏe bảo vệ gan điều trị thiếu máu Giảm đau nhức xương khớp. Giảm ho cảm sốt. Đặc biệt

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.