Đề thi kết thúc học phần học kì 1 môn Cơ lý thuyết năm 2021-2022 có đáp án - Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

Mời các bạn cùng tham khảo Đề thi kết thúc học phần học kì 1 môn Cơ lý thuyết năm 2021-2022 có đáp án - Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng sau đây để biết được cấu trúc đề thi, cách thức làm bài thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn sinh viên có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả. | TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG ĐỀ THI MÔN CƠ LÝ THUYẾT KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC HỆ CĐCN HỌC KỲ I BỘ MÔN KỸ THUẬT CƠ SỞ Thời gian 90 phút Không sử dụng tài liệu ĐỀ 1 Câu 1. 3 điểm Thanh AD có trọng lượng không đáng kể bị ngàm tại đầu A và chịu lực như hình vẽ. Biết q 5KN m F1 10 KN F2 20 KN m . Xác định phản lực liên kết tác dụng lên thanh AD. Câu 2. 4 điểm Thanh AB có trọng lượng không đáng kể được gắn vào tường là mặt phẳng xAz bằng bản lề cầu A. Thanh được giữ cân bằng ở vị trí vuông góc với tường nhờ dây CD và EF như hình vẽ. Đầu B treo vật nặng trọng lượng Q 10KN. Xác định phản lực liên kết tác dụng lên thanh. Câu 3. 3 điểm Cơ cấu tay quay con trượt có tay quay OA quay đều quanh O với phương trình 2 tính bằng rad t tính bằng s . Biết OA AB 4m. Tại thời điểm cơ cấu có vị trí như hình vẽ. Tìm a. Vận tốc và gia tốc điểm A. b. Vận tốc điểm B. c. Vận tốc điểm M là trung điểm của thanh AB. KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC GIÁO VIÊN RA ĐỀ BỘ MÔN KTCS ĐÁP ÁN ĐỀ 1 Câu 1. 3 điểm Xét cân bằng thanh AD Hệ lực tác dụng ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗1 ⃗⃗⃗2 ⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ đ Hệ phương trình cân bằng 2 . 600 0 1 1 2 . 600 đ 0 2 1 . 2 2 . 4. 600 đ . 5 0 3 Từ 1 2 3 gt 10 37 3 144 3 . Thang điểm - Phân tích lực đúng 0 5 điểm. - Viết hệ lực tác dụng đúng 0 25 điểm. - Mỗi phương trình viết đúng 0 5 điểm. - Mỗi đáp số đúng 0 25 điểm. - Phân tích lực sai không chấm. Câu 2. 4 điểm Xét cân bằng thanh AB Hệ lực tác dụng ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ Hệ phương trình cân bằng . 450 450 . 450 450 0 1 . 450 450 . 450 450 0 2 . 450 . 450 0 3 . 450 . 2 . 450 . 4 . 6 0 4 . 450 450 . 2 . 450 450 . 4 0 5 Từ 1 2 3 4 5 gt 5 3 15 9 12 5 7 5 2 10 6 15 2 21 2 Thang điểm - Phân tích lực đúng 0 5 điểm. - Một phương trình viết đúng 0 5 điểm. - Một đáp số đúng 0 2 điểm. - Phân tích lực sai không chấm. Câu 3. 3 điểm 2 a. . 8 . 2 4. 22 16 2 b. Thanh AB chuyển động song phẳng tâm quay tức thời là điểm C Vận tốc góc của thanh AB 2 . 8 2 11 3 c. . 2. 20 8 94 Thang điểm - Tính đúng 0 5 điểm - Tính và vẽ đúng phương chiều

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    489    2    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.