Tuyển tập bài tập Quản trị chiến lược (in lần thứ 2): Phần 1

Tuyển tập bài tập Quản trị chiến lược" được biên soạn nhằm phục vụ cho sinh viên và học viên khối quản trị kinh doanh. Cuốn sách cung cấp thêm những kỹ thuật phân tích chiến lược cơ bản nhất và những ma trận thường dùng trong các doanh nghiệp khi hoạch định chiến lược. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách. | https https https https https https https https https https https https https https https https https https https https

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
163    46    1    07-12-2023
260    53    2    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.