Tìm hiểu về vi sinh vật học (Tập 1 - Thế giới vi sinh vật): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Tìm hiểu về vi sinh vật học (Tập 1 - Thế giới vi sinh vật)" trình bày các nội dung: Lược sử nghiên cứu vi sinh vật học, những đặc điểm chung của vi sinh vật, cấu trúc tế bào vi khuẩn, các nhóm vi khuẩn chủ yếu, tên các loài của một số chi vi khuẩn thường gặp, mô tả một số chi Xạ khuẩn thường gặp, virut. | http http http http http http http http http http http http http http http http http http http http

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.