Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số giải pháp giúp trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi A2 phát huy tính tích cực chủ động ở hoạt động ngoài trời tại trường Mầm non Xuân Khang

Nhận thấy môi trường cho trẻ hoạt động ngoài trời sẽ là một môi trường hấp dẫn và lôi cuốn trẻ nếu chúng ta biết nắm bắt và tận dụng tất cả những yếu tố có sẵn trong thiên nhiên, tác động vào chúng qua các trò chơi, quan sát, tìm hiểu sự vật xung quanh trẻ trong các tình huống. Những câu hỏi như: Vì sao? làm thế nào? và từ sự tò mò ham hiểu biết ở trẻ, ta giáo dục cho trẻ hình thành hành vi đẹp, thói quen tốt, mục đích của tôi muốn góp phần phát triển nhân cách trẻ, giúp trẻ phát triển một cách toàn diện. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA PHÒNG GD amp ĐT NHƯ THANH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP TRẺ MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI A2 PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CHỦ ĐỘNG Ở HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI TẠI TRƯỜNG MẦM NON XUÂN KHANG Người thực hiện Hồ Thị Căn Chức vụ Giáo viên Đơn vị công tác Trường Mầm non Xuân Khang SKKN thuộc lĩnh vực Chuyên môn THANH HÓA NĂM 2022 2 MỤC LỤC Mục Nội dung Trang 1 Mở dầu 1 Lí do chọn đề tài 1 Mục đích nghiên cứu 1 Đối tượng nghiên cứu 2 Phương pháp nghiên cứu 2 2 Nội dung của sáng kiến kinh nghiệm 2 Cơ sở lí luận 2 Thực trạng nghiên cứu 3 Các giải pháp 4 Chuẩn bị địa điểm và tổ chức hoạt động quan sát cho trẻ 4 Đa dạng các trò chơi ngoài trời. 6 Sự định hướng của giáo viên trong việc tổ chức hoạt động 8 vui chơi ngoài trời cho trẻ. Tận dụng và chuẩn bị các nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt 9 động ngoài trời. Hoạt động ngoài trời theo hướng lấy trẻ làm trung tâm 10 Công tác tham mưu với nhà trường 11 Công tác tuyên truyền với phụ huynh 12 Hiệu quả của SKKN 12 3 Kết luận kiến nghị 13 Kết luận 13 Kiến nghị 13 Tài liệu tham khảo 3 1. Mở đầu . Lí do chọn đề tài Như chúng ta đã biết hoạt động vui chơi là một trong các loại hình hoạt động của trẻ ở trường mầm non là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo được người lớn tổ chức hướng dẫn nhằm giúp trẻ thỏa mãn các nhu cầu vui chơi và nhận thức đồng thời nhằm giáo dục và phát triển toàn diện cho trẻ. Mà trong đó hoạt động vui chơi ngoài trời là một hoạt động không thể thiếu vì trẻ sẽ được hít thở không khí trong lành được quan sát thế giới xung quanh khám phá những điều mới lạ từ thiên nhiên giúp trẻ tăng thêm vốn sống và nhất là trẻ được tự do hoạt động. Đối với giáo dục mẫu giáo phương pháp giáo dục phải tạo điều kiện cho trẻ được trải nghiệm tìm tòi khám phá MTXQ dưới nhiều hình thức đa dạng đáp ứng nhu cầu hứng thú của trẻ theo phương châm chơi mà học học bằng chơi chú trọng đổi mới tổ chức môi trường giáo dục nhằm kích .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    547    2    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.