Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 10 - Trường THPT Ngã Năm

Luyện tập với Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 10 - Trường THPT Ngã Năm nhằm đánh giá sự hiểu biết và năng lực tiếp thu kiến thức của học sinh thông qua các câu hỏi đề thi. Để củng cố kiến thức và rèn luyện khả năng giải đề thi chính xác, mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo đề thi. | TRƯỜNG THPT NGÃ NĂM GVHD Nguyễn Triều Thảo CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP HỌC KÌ II - TIN HỌC KHỐI 10 CHỦ ĐỀ 5 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH BÀI 20 CÂU LỆNH LẶP FOR Câu 1 Kết quả tổng s và biến đếm c của đoạn chương trình sau A. s 45 c 10 B. s 45 c 11 C. s 55 c 10 D. s 55 c 11 Câu 2 Kết quả tổng s và biến đếm c của đoạn chương trình sau A. s 45 c 10 B. s 45 c 11 C. s 55 c 10 D. s 55 c 11 Câu 3 Kết quả tổng s và biến đếm c của đoạn chương trình sau A. s 45 c 10 B. s 45 c 9 C. s 55 c 10 D. s 55 c 9 Câu 4 Kết quả tổng s và biến đếm c của đoạn chương trình sau A. s 20 c 5 B. s 20 c 6 C. s 30 c 5 D. s 30 c 6 Câu 5 Kết quả tổng s và biến đếm c của đoạn chương trình sau A. s 20 c 5 B. s 20 c 6 C. s 30 c 6 D. s 30 c 5 Câu 6 Kết quả tổng s và biến đếm c của đoạn chương trình sau A. s 20 c 5 B. s 20 c 4 C. s 30 c 4 D. s 30 c 5 Câu 7 Thay đổi dòng lệnh n 0 để nhập n nhận một số tự nhiên bất kì A. n int input quot Nhập n quot C. n float input Nhập n B. n float input quot Nhập n quot D. n int input Nhập n 1 TRƯỜNG THPT NGÃ NĂM GVHD Nguyễn Triều Thảo Câu 8 Biểu diễn dãy số 0 1 2 3 4 5 bằng lệnh range A. range 5 C. range 1 5 B. range 6 D. range 1 6 Câu 9 Biểu diễn dãy số 3 4 5 bằng lệnh range A. range 1 5 B. range 3 5 C. range 1 6 D. range 3 6 Câu 10 Kết quả đoạn chương trình sau A. 0 1 2 3 4 5 B. 3 4 5 C. 1 2 3 4 5 D. 3 4 BÀI 21 CÂU LỆNH LẶP WHILE Câu 1 Kết quả tổng s và biến đếm c của đoạn chương trình sau A. s 45 c 10 B. s 45 c 11 C. s 55 c 10 D. s 55 c 11 Câu 2 Kết quả tổng s và biến đếm c của đoạn chương trình sau A. s 45 c 10 B. s 45 c 11 C. s 55 c 10 D. s 55 c 11 Câu 3 Kết quả tổng s và biến đếm c của đoạn chương trình vòng lặp vô hạn A. s 45 c 10 B. s 45 c 11 C. s 55 c 10 D. s 55 c 11 Câu 4 Kết quả đoạn chương trình sau A. 3 4 5 B. 3 4 5 6 C. 3 4 D. 4 5 Câu 5 Đoạn chương trình sau thực hiện in A. 5 B. 1 2 3 4 5 C. 2 4 D. 1 3 5 2 TRƯỜNG THPT NGÃ NĂM GVHD Nguyễn Triều Thảo Câu 6 Đoạn chương trình sau thực hiện in A. Lỗi thụt lề. Sau if tại dòng 4 thụt lề B. 1

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
53    63    2    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.