Ebook Lịch sử Đảng bộ thị xã Vị Thanh (1954-1975): Phần 1

Ebook Lịch sử Đảng bộ thị xã Vị Thanh (1954-1975): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: đất nước và con người thị xã Vị Thanh; diễn biến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân thị xã Vị Thanh; Nhân dân Vị Thanh đấu tranh đòi địch thi hành Hiệp định Giơnevo, đòi dân sinh, dân chủ, tiến lên Đồng khởi phá khu trù mật Vị Thanh-Hoá Lựu. Mời các bạn cùng tham khảo! |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    46    2    07-12-2023
4    46    2    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.